Er Gud sippet?

Satan kan friste os, og han kan binde os til at leve et liv i synd og et liv i trældom, uden Guds velsignelser. Matt 1,18-21, Jesus Fødsel: Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.
Tamarra Bot
Zion Vækkelses Center, visionsbærer, profet og bestyrelses- formand i ZVC.

Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«
Vi ser her Josefs modvilje mod at gifte sig med en kvinde, som han troede havde været seksuelt sammen med en anden mand. Guds engel fortæller ham, at Maria ikke har været utro, og at der derfor ingen fare er. ”Vær ikke bange” siger englen.
Er der da grund til at være bange for at gifte sig med en partner, som tidligere har haft andre partnere?

Du bærer på dine seksualpartneres byrder

Mange, såvel ikke-kristne som kristne, diskuterer Guds forordninger i Bibelen omkring at leve ”et liv ret ind for Herren”, hvilket betyder at leve i overensstemmelse med Guds ord. Dette kan kun lade sig gøre, ved at Gud gennem Skriften åbenbarer sandheden for os.
En af de ting som vi bør bede Gud om at åbenbare for os, er hans vredladne syn på utugt – et udsvævende liv med forskellige seksuelle partnere. Dette har fået mange til at rynke på næsen og opleve Bibelen som en håbløs gammel bog og Gud som en sippet gammel mand med langt hvidt skæg, som ikke har formået at følge med tiden.
Gud siger i Esajas 55,8: ”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje”. Guds planer for os er altid gode og kærlige, men en ting, som kan forhindre, at hans gode plan for os må ske, kan være, at vi vælger et udsvævende seksuelt liv.
I 1. Kor 6,16–20 hedder det: ”Ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? – det hedder jo: »De to skal blive ét kød«. Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham”.
Gud lover os at gøre mand og kvinde til ét kød. Her fortælles, at al anden synd vi mennesker begår, er uden for legemet, men at den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.
Når Bibelen beskriver, at mand og kvinde skal blive til ét kød, så er det vigtigt at forstå budskabet i dette: At vi, gennem vores forening, samtidig bliver bærere af hinandens byrder. Dette bliver altså konsekvensen: at vi tager en andens byrde på vort eget legeme. Hvor mange menneskers byrder bærer du mon selv rundt på lige nu?

Jeg bad en kollega om at bede for mig. Han begyndte at bede, og Gud viste ham, at noget fra en tur til London bandt mig. Jeg elsker London og har været der flere gange, men syntes ikke, at jeg havde ”lavet noget, der kunne forårsage en smerte”.
Fortiden hænger ved

Jeg har selv følgende vidnesbyrd omkring dette: For nylig mærkede jeg en psykisk smerte i brystet, en slags sorg, som jeg ikke kunne finde årsagen til. Jeg bad en kollega om at bede for mig. Han begyndte at bede, og Gud viste ham, at noget fra en tur til London bandt mig. Jeg elsker London og har været der flere gange, men syntes ikke, at jeg havde ”lavet noget, der kunne forårsage en smerte”. Men pludselig huskede jeg, at jeg på en studietur til London, da jeg var 17/18 år gammel, havde flirtet med en studiekammerat og havde nået at være seksuelt sammen med ham én gang, inden jeg efterfølgende fandt ud af, at hans karakter ikke var helt, hvad jeg troede. Jeg har aldrig siden tænkt over dette, men da det under bøn kom frem, begyndte vi at bryde enhver åndelig forbindelse til ham og til hans familie. Sorgen, som havde været i mig i flere dage, forsvandt omgående.
Så når Gud advarer os mod utugt, mod et udsvævende liv, så er det ikke for at tage fornøjelserne fra os, men for at beskytte os fra den unødvendige smerte, som vi kan påtage os fra de seksuelle partnere, vi gennem livet har med at gøre.

Synd inviterer fjenden ind i vores liv

1 Kor 7,5 siger til ægtepar: ”I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende”.
Satan kan friste os til hor og utugt. Hvorfor vil han evt. gøre dette? For at muliggøre overførelse eller påvirkninger af urene seksuelle ånder, fx ånder af hor og utugt. Dette kan binde et menneske til at leve et liv i synd = et liv i trældom, uden Guds velsignelser. Det er præcis, hvad Satans plan går ud på. ”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge”, Joh 10,10. Tyven er Satan. Han kommer, gennem synd, for at stjæle din fred og tage Guds velsignelser fra dig.
Det vil sige at, vi kan få overført åndsmagter (dæmoner) fra vores seksuelle partnere, eller vi kan blive påvirket af dæmoniske infiltrationer, når vi bevæger os bort fra Guds beskyttelse. Gud ønsker ikke dette for os. Han elsker os, og han brænder for, at vi bliver i stand til at leve et liv i den frihed, som Jesus ved sin død på korset løskøbte os til.
Jeg har to vidnesbyrd omkring dette: En mand fra min menighed begyndte pludselig at blive meget optaget af en forkert bibelsk lære. Jeg måtte stoppe ham i dette og bad Gud om at få årsagen hertil at se. Jeg fik vist et billede af en kvinde, en tidligere kæreste til manden (nu var de blot venner). Denne kvinde var ikke kristen, og hun kom ind imellem med hånende bemærkninger til manden omkring hans tro. Hånende/spottende ord mod kristendommen kan åbne for åndsmagter af fordærv, som netop kan fylde mennesker med en ”falsk lære”, der er i uoverensstemmelse med, hvad Bibelen beskriver. Disse to mennesker var fortsat, på grund af deres tidligere seksuelle forhold, forbundet til hinanden på åndeligt plan. Vi brød denne åndelige forbindelse, og efterfølgende brød manden kontakten med kvinden, og den falske lære virkede nu ikke længere tiltrækkende på ham.
Når vi har sex uden for ægteskabet, bevæger vi os altså ud af Guds beskyttelse og giver derved fri adgang til mørkets angreb.

Vi har større ansvar som kristne

Et andet vidnesbyrd herom er følgende: En kristen mand kom til mig med problemer i forbindelse med at overnatte hos sin kæreste.
Manden fortalte, at han overhovedet ikke kunne sove, når han overnattede hos sin kæreste. I de nætter, hvor han overnattede hos hende, følte han en uro og et ubehag så voldsomt, at han faktisk blev bange og følte sig rigtig skidt tilpas. Parret har ellers et kærligt og harmonisk forhold – men det var helt tydeligt, at fjendtlige åndsmagter forsøgte at angribe harmonien, når manden valgte at overnatte hos kæresten og derved mistede Guds beskyttelse.
Begge vidnesbyrd omhandler kristne mennesker, som har valgt at gøre Jesus til Herre i deres liv. Tilsyneladende er ikke-kristne ikke i samme grad plaget af angreb, selvom de lever et liv i synd. Noget tyder altså på, at vi først bliver ”interessante ofre” for fjenden i det øjeblik, vi har modtaget Guds velsignelse.
Gud har i Bibelen beskrevet, hvordan han ønsker, at vi kristne skal leve vores liv. Han tilbyder os herigennem sin beskyttelse mod det mørke (dæmoniske kræfter), som overalt venter på en legal rettighed til at angribe Guds børn. Legale rettigheder skabes, når vi som Guds børn bevæger os bort fra Guds forordninger og dermed sætter os uden for hans beskyttelse.
Gud tvinger ikke kristne til en bestemt levevis, men han tilbyder os kristne, som sine børn, at bevare og beskytte os. Gennem kendskabet til Guds ord påtager vi kristne os et stort ansvar for de handlinger, som vi vælger at gøre i vores liv.
Vi vælger selv, om vi vil tage imod hans velsignelser eller ej. Vi bestemmer selv, om vi vil tage imod den gode eller den onde.


Artiklen fortsætter efter annoncen: