Truslen fra hvem?

Det lille parti Kristendemokraterne har oplevet endnu et af de ”mirakler”, som er nødvendige for, at partiet kommer tilbage i dansk politik efter næste valg.
Først lykkedes det KD ”mirakuløst” at få indsamlet de over 20.000 underskrifter og dernæst at komme ”mirakuløst” i Folketinget ved hjælp af løsgængeren Per Ørum. Og nu ”mirakuløst” at være det afgørende mandat, som kunne sikre finansloven. Det gav partiet mulighed for flere forbedringer – ikke mindst for friskoler og efterskoler og kristent-socialt arbejde.
Til gengæld risikerer KD at blive beskyldt for at have medvirket til de nye stramninger på udlændinge-politikken. Men det er en misforståelse. KD er ikke med i den del af forliget, selv om KD naturligvis vil stemme for hele finansloven, som man jo gør, når man indgår et forlig. Nogle forestillede sig, at KD også kunne vride armen rundt på regeringen og få aborten forbudt. Men én ud af 179 kan jo ikke gennemtrumfe noget som helst – man kan kun forhandle.

Dansk Folkeparti kunne til gengæld let ”tvinge” regeringen til de nye regler for familiesammenføringer. Regler, som reelt betyder, at vi fremover sorterer mennesker efter, hvor meget nytte de kan være til. Det er en ukristelig tankegang. Ægtefæller vil blive hindret i at få deres mand eller kone til landet, hvis de ikke har en høj indtægt eller uddannelse. Det rammer de fattige. Ja, DF siger rent ud, at man netop ønsker at forhindre fx somaliere og muslimer i at komme til landet…

Selv om vi også som kristne kan være bekymrede for islams indflydelse, så må vi anstændigvis sige fra. Vi skal ikke diskriminere mennesker efter, hvilken race eller religion, de har. Og et menneskes værdi afhænger ikke kun af ”nytteværdien”. Alle har værdi.
Hvis formålet skulle være at beskytte vores ”vestlige” (dvs. kristne) værdier”, så viser den slags påfund netop, at vi har glemt disse værdier.
Måske kommer den største trusel imod de kristne værdier slet ikke fra muslimer, men fra afkristnede danskere.

Af redaktør Henri Nissen