Færre kristne i Jerusalem

Antallet af kristne i Jerusalem udgør blot to 2 procent af byens indbyggertal, sammenlignet med 20 procent før oprettelsen af staten Israel, oplyser “Jerusalem Institutet for Israel Studier” (JIIS).Institutet udtaler i forbindelse med dets offentliggørelse af ny statistik om byens demografi, at denne nedgang viser “en drastisk tilbagegang i antal og en endnu stejlere nedgang for de kristnes andel i Jerusalems stadigt voksende befolkning”.

De nye oplysninger viser, at kun 15.400 af Jerusalems indbyggere identificerer sig selv som kristne, sammenholdt med 31.000 ved afslutningen af den britiske mandatperiode i 1948. Det kristne samfund i Jerusalem omfatter 12.800 arabiske kristne og yderligere 2600 gejstlige munke og indvandrere fra den tidligere Sovjetunion.

JIIS’ sagkyndige om kirkeanliggender og kristne samfund, dr. Amnon Ramon, siger, at skønt det absolutte antal af kristne i Jerusalem er forblevet nogenlunde stabilt, har den hurtigt voksende jødiske og muslimske befolkning forårsaget, at de kristnes relative andel i byens indbyggertal er for nedadgående.

– Vi mener, at den israelske regering i en tid da der er voksende spænding mellem Israel og det internationale samfund må lægge særlig vægt på at forbedre forholdet til den kristne verden, siger Ramon. Israel har en stor interesse i at styrke den kristne tilstedeværelse i Det hellige Land og knytte stærkere bånd mellem den kristne verden og Jerusalem. Dette ville forbedre Jerusalems stilling som et verdenscenter, og det vil medføre økonomiske goder og måske bidrage til at mindske spændingen mellem israelere og palestinensere.

Ramon sagde, at det var en positiv udvikling, da Jerusalem kommune for to måneder siden tillod færdiggørelsen af en ny arabisk-kristen bydel på Oliebjergets østlige skråninger, bygget på jord der tilhører den romersk-katolske kirke. 68 familer flyttede dertil efter at have ventet i årevis.

De kristne i Israel

I forbindelse med julen har Statistisk Departement offentliggjort nye tal om de kristne i Israel. De udgør omkring 2 procent af det samlede befolkningstal på 7.5 millioner.

80.4 procent af de kristne i Israel er arabere og de øvrige er immigranter som ankom i henhold til Loven om Tilbagevenden, idet de har jødiske pårørende. Størstedelen i den anden kategori er kristne som ankom under de store indvandringsbølger fra ex-Sovjet.

Nazaret har det største kristne samfund med omkring 22.000 personer, efterfulgt af Haifa med 14.000..


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste arabiske kristne i Israel tilhører de østlige ortodokse kirker.

Den kristne familie i Israel har gennemsnitligt to børn, samenlignet med 2.2 børn for jødiske familier og 3 for muslimske.

Giftealderen

Kristne israelere er gennemsnitligt 29.1 år, når de gifter sig – to år ældre end i det drusiske samfud og tre år ældre end hos muslimer. I 2008 blev 806 kristne israelske par gift, størstedelen af dem arabere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af de 2514 børn, der blev født af kristne kvinder i 2009, var 80 procent arabere og resten fra forskellige andre samfund i Israel.