Ny frimenighed i Esbjerg

Folk fra Luthersk Mission har startet en ny frimenighed i Vestjyllands hovedstad.
Man vil helst undgå splid mellem LM-kreds og menighed. Derfor er man gået langsomt til værks. To år har det taget at danne menigheden. Og fællesskabet med LM-kredsen bevares ved, at alle hovedaktiviteter fortsat holdes i missionshuset, mens frimenigheden mødes til egne gudstjenester to gange om måneden.