Homovielser strider mod både bibel og præsteløfte

Luthersk Mission har indsendt høringssvar til rapport om Folkekirken og registreret partnerskab.
Kirkens grundlov er Bibelen, som præster har forpligtet sig over for. Enhver kirkelig markering af registreret partnerskab af homoseksuelle strider mod Bibelen.
Det skriver Luthersk Mission i et høringssvar til rapporten ”Folkekirken og registreret partnerskab”.
– De ritualer, som foreslås af diverse grupperinger i rapporten, har ikke belæg i Bibelen. Tværtimod har de Bibelen imod sig. De har også de lutherske bekendelsesskrifter imod sig.

Ritual vil svigte de homoseksuelle
Den kristne kirkes vigtigste opgave er at forkynde Guds ord, som alle folkekirkepræster har forpligtet sig til i præsteløftet, skriver landsstyrelsen:
– Ved at legitimere homoseksuelt samliv er kirken ikke alene i modstrid med det bibelske budskab, men man svigter også de homoseksuelle. Disse medmennesker bør kirken møde i åbenhed og uden forskelsbehandling, men også med en tydelig bibelsk forkyndelse af både synd og frelse – præcis som det er kirkens opgave at møde alle andre mennesker.

Frimenigheder må kunne benytte kirkebygninger
LM frygter, at indførelse af et velsignelses- eller vielsesritual for registreret partnerskab vil splitte Folkekirken.
– Uanset hvilke konsekvenser rapporten får for Folkekirkens ritualer, så har debatten sat gang i en proces, der vil føre til udmeldelser af Folkekirken og dannelse af frimenigheder. Derfor bør man opdatere de rettigheder, som frimenigheder har i forhold til Folkekirken. For eksempel bør frimenigheder have et klart retskrav på at gøre brug af Folkekirkens bygninger.