IM protesterer mod statsstyre

Folketinget er Folkekirkens synode. Det slog kirkeminister Birthe Rønn Hornbech fast flere gange i et samråd med Folketingets kirkeudvalg for nylig.Det møder nu skarp kritik fra Indre Missions formand Anders Dalsgaard:
– Folkekirken skal ikke styres af politikerne på Christiansborg, fastslår han i en leder i Indre Missions Tidende. Han påpeger at kirkeministerens udtalelse er en helt ny måde, at omtale forholdet mellem kirke og stat på. For ”synode” betyder ”kirkeråd” eller ”kirkemøde”.
Dalsgaard har i et brev til kirkeministeren spurgt, om ikke ordet synode bør forbeholdes denne brug.