Jeppe udfordrer Folkekirken

Folkekirken bør missionere i det multikulturelle samfund, mener Jeppe Bach Nikolajsen, der udlægger sin afhandling den 31. januar.
Jeppe Bach Nikolajsen går så vidt som at udfordre Den Danske Folkekirke på dens selvforståelse på mandag eftermiddag den 31. januar 2011.
Her vil han nemlig give sit bud på kirkens identitet og opgave i et moderne pluralistisk samfund.
Folkekirken skal nemlig vænne sig til en ny virkelighed. Den er ikke længere indlejret i landsbykulturen som automatisk ramme om danskernes liv. Kirken skal finde og genopfinde sig selv, og ja, debattere og missionere for at gøre sig gældende i det multikulturelle samfund.
Det er ideen bag den afhandling, som Jeppe Bach Nikolajsen forsvarede ved Menighedsfakultetet i Oslo den 10.-11. december 2010. Han vandt også en pris fra Dansk Missionsråd for afhandlingen, som han nu skal præsentere og uddybe på Menighedsfakultetet i Århus.
Afhandlingen har titlen “Redefining the Identity of the Church: A Constructive Study of the Post-Christendom Theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder” og tager udgangspunkt i den engelske teolog Lesslie Newbigin og den amerikanske teolog John Howard Yoder.

Ikke statslig religionsanstalt

En hovedtanke i Jeppes ph.d.-afhandling er, at kirken ikke længere befinder sig i en kristen enhedskultur og derfor må revurdere sin rolle i samfundet. Kirken er et udvalgt folk, ligesom patriarken Abraham og det jødiske folk blev det.
– Hvis vi opfatter kirken som en statslig religionsanstalt eller et statsligt serviceorgan, der blot skal føje statens krav, har vi misforstået kirkens natur og væsen. Den kristne kirke er kaldet til at leve som Guds udvalgte folk i en verden, som ikke anerkender Gud som konge og herre, siger han ifølge MF-Bladet fra Menighedsfakultetet.
At kirken er et udvalgt folk af mennesker, der bekender Kristus som Herre, betyder dog ikke, at kirken skal være ligeglad med samfundet, tværtimod.

Kirken er sendt

– Kirken er sendt til verden på linje med og i forlængelse af Faderens sendelse af Sønnen. Det er imidlertid en meget stor udfordring for kirken at kommunikere sit anliggende i en verden, der hviler på andre forudsætninger, end den selv gør. I offentlige debatter i dag kan vi ikke blot henvise til “Jamen, Bibelen siger…”, men må ofte oversætte vore argumenter, så de kan forstås og indgå i den brede offentlighed. Kirken må være en vigtig profetrøst i samfundet og bør – for eksempel i problematikken om, hvorvidt Danmark skal gå i krig – ikke blot overlade dette spørgsmål til politikeres vurdering, da disse ikke nødvendigvis agerer ud fra et kristent værdisæt, mener Jeppe Bach Nikolajsen ifølge MF-Bladet.

Jesus vil have sin religion tilbage

Her gør han sig også til talsmand for, at kirke og stat bør adskilles, at dåb og civilregistrering bør adskilles, og at der bør indføres et særskilt kirkeråd.
Som han siger:
– Kirken i Danmark må gen-erobre en forståelse af at være et udvalgt folk og en forståelse af, at dette i mange henseender leder til et anderledes liv end det, folkeopinionen slår til lyd for. Jesus vil have sin religion tilbage.
Jeppe Bach Nikolajsen er lektor på Menighedsfakultetet i Århus og har også undervist præster på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster.

Svend Løbner