Tab, håb og fællesskaber

Gennem de seneste år har diakoni i folkekirken fået stadig større bevågenhed. Det er en udvikling, der formentlig kan forbindes med biskoppernes og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers 1999-betænkning, der netop anbefalede et større fokus på diakonien som “kristendommens handlingsdimension”.
Omsorgen for de faderløse og enkerne defineres allerede i Jakobsbrevet kap.1, v. 27 som “ren og ægte gudsdyrkelse” og er en klar, diakonal opgave. Nu har sognepræst Line Bjørn Hansen sammen med sin mand, Thomas, der er psykolog, skrevet en bog om deres erfaringer med sorggrupper i Husumvold kirke. Det er en bog, mange kan tage ved lære af – og endnu flere forhåbentlig blive inspireret af. Det er altså en vigtig bog.

Også en måde at være kirke på

Kirkeligt sorgarbejde er en måde at være kirke på, skriver forfatterne; det er forkyndelsen, “at vi ikke skal bære sorgen alene, men i fællesskab med den Gud, som også når os gennem hinandens fremstrakte hænder” (s. 11). Der er dog også andre aspekter af arbejdet: at skabe håb, at tilbyde og vise vej til fællesskab og fællesskaber, at normalisere tanker, følelser og handlinger, at legitimere tabu-belagte følelser og tanker og – sidst, men ikke mindst – anspore til, at problemerne bliver løst.
Efter sigende tilbydes der i Københavns Stifts over 100 kirker kun sorggrupper i en håndfuld af dem. Det er tankevækkende, da forskning viser, at det ikke nødvendigvis er en dyr uddannelse, der er sorggruppe-lederens vigtigste kvalifikation – derimod personlige egenskaber som empati, omsorg og evnen til at lytte anerkendende. Eller sagt med Kierkegaards ord: at møde (med-)mennesket, hvor det står og er.

God hjælp til sorggrupper

Bogen giver gode råd til sorggruppe-arbejdets planlægning; dertil kommer et afsnit om metoder i arbejdet og en nyttig, men kortfattet gennemgang af forskellige sorg-tilstande. Et særligt værdifuldt plus ved bogen er de fint illustrerende, personlige kommentarer fra sorggruppe-deltagere, der for alvor sætter problemerne i relief.
I Husumvold kirke har man haft disse sorggrupper siden 2008. Det er prisværdigt. Desværre er der på landsplan lang vej igen, men denne bog kan gøre vejen både kortere og lettere at gå.

Line Bjørn Hansen & Thomas Bjørn Hansen:
Sorggrupper i kirken – fortællinger om tab, håb og fællesskab
89 sider • 198 kr. • Religionspædagogisk Forlag