De fleste unge konfirmeres

Ifølge Kirkeministeriets opgørelser fra 2009 er det 7 ud af 10 i konfirmationsalderen, der bliver konfirmeret.
Men andelen af unge, der bliver konfirmeret, har over nogle år været faldende, skriver Vendelbo Posten. I 1997 blev 79 pct. af de unge konfirmeret, i 2007 var tallet 72 pct. og to år senere altså 70 pct.
Tallene kan sammenholdes med medlemstallet af Folkekirken. 1. januar 2010 var der 4.479.214 medlemmer af Folkekirken, hvilket svarede til 80,9 pct. af befolkningen.
Der er store regionale forskelle. I Københavns Stift var medlemsprocenten 64,1, mens den i eksempelvis Viborg Stift var 89,2.