Kirker blander sig i homodebat

Kirkeministeren har modtaget 612 høringssvar om udvalgsrapporten ”Folkekirken og registreret partnerskab”.
De indbefatter 10 svar fra biskopper, 8 svar fra stiftsråd, 104 svar fra præster og provster – tilsammen underskrevet af 194 præster og provster. Der er desuden modtaget 260 svar fra 257 menighedsråd og 3 provstiudvalg, 21 svar fra Landsforeningen af Menighedsråd, faglige organisationer og frie folkekirkelige organisationer og institutioner og 209 svar fra borgere, heriblandt adskillige svar fra lokale afdelinger af bl.a. Indre Mission og Luthersk Mission, samt en underskriftsindsamling via internettet. De 209 svar er tilsammen underskrevet af 7.672 personer.