Frimenigheder må nu bruge IMs missionshuse

Indre Mission lukker nu bevægelsens 300 missionshuse op for valgmenigheder og frimenigheder. Samtidig må IM’ere gerne melde sig ud af Folkekirken, fortæller IM’s generalsekretær.Indre Missions Hovedbestyrelse har netop besluttet, at valgmenigheder, frimenigheder og såkaldte tilkaldeordninger fremover vil kunne fejre gudstjeneste i de ca. 300 missionshuse rundt om i landet, som er tilknyttet Indre Mission.

IM’ere kan nu frit melde sig ud af Folkekirken, danne frimenigheder og stadig benytte IMs missionshuse, fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen.

– Vi vil opfordre til, at man – så langt som det kan lade sig gøre – støtter op om sognepræsterne og engagerer sig i det folkekirkelige arbejde. Samtidig anerkender vi, at den kirkelige situation for nogle kan være så vanskelig, at der kan opstå behov for at danne enten en valg- eller frimenighed, siger Indre Missions generalsekretær, Thomas Bjerg Mikkelsen.
IM’s Hovedbestyrelse har også besluttet, at frimenigheder på lige fod med valgmenigheder skal kunne tilknyttes bevægelsen.

IM’ere må melde sig ud

Samtidig gives frihed til, at IM’ere kan melde sig ud af Folkekirken, hvis de ønsker.
– Med den nye beslutning giver Hovedbestyrelsen også frihed til dem, der finder det nødvendigt at melde sig ud af Folkekirken, men som stadig ønsker at bevare tilknytningen til Indre Mission. Muligheden for at bruge missionshusene vil gøre det enklere for mange at danne en valgmenighed eller en frimenighed, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.
Hovedbestyrelsen ønsker dog, at IM fortsat skal være en folkekirkelig bevægelse.
– Men skal vi holde sammen, er det nødvendigt, at vi giver hinanden frihed til at tænke og handle forskelligt, siger generalsekretæren.
/sl

Læs også her