Er Indre Mission i krise eller fremgang?

Indre Mission lukker missionshuse på stribe, men bygger også nye store missionscentre. Er det krisetegn eller blot naturlig udvikling?
– Vi er i disse år i færd med en historisk omstrukturering af bevægelsen Indre Mission i Danmark, siger generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen.

Thomas Bjerg Mikkelsen kalder lukningen af missionshuse ”en nødvendig tilpasning af vores organisation”.

Mange steder nedlægger bevægelsen gamle slidte og utidssvarende missionshuse, mens der andre steder skyder nye store moderne missionscentre op – bygget efter tidens behov.
På de indre fronter har omstruktureringen også flyttet hegnspæle. På bevægelsens hovedbestyrelsesmøde den 29.-30. januar blev der lukket op for, at man ikke behøver at være medlem af Folkekirken for at tilhøre Indre Mission. Desuden må bevægelsens 300 missionshuse nu gerne benyttes af valgmenigheder og frimenigheder.

300 missionshuse

Er opblødningen krisetegn eller naturlig udvikling?
Skal man tro oplaget på Indre Missions ugentlige magasin Indre Mission Tidende, bliver der færre og færre tilhængere af den 150 år gamle bevægelse. På tre år er oplaget gået fra omkring 8700 eksemplarer pr. udgivelse til nu omkring 7800.
Kigger man på antallet af aktive missionssamfund, så er det tal også reduceret. Gennem de seneste 10 år har Indre Mission lukket og solgt 170 missionshuse. Store dele af Sjælland og i særdeleshed Lolland/Falster er stort set uden missionshuse og aktivt arbejde i den gamle vækkelsesbevægelse.
Lige nu findes der omkring 300 aktive missionshuse tilbage i Indre Missions regi.

IM har tag i jyderne

Missionshuset Stjernen i Risskov ved Århus er et af de mange missionscentre, som skyder op i stedet for de traditionelle missionshuse i Indre Mission. Foto: Holger Skovenborg.

Mens man mister tag i nogle egne af landet, opstår der nye aktiviteter andre steder. I det vestlige Danmark og i nogle større byer i Jylland skyder nye missionshuse op. Der er renoveret og bygget nye tidssvarende missionshuse for et to-cifret millionbeløb hvert år de sidste 10 år i gennemsnit.
Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen er klar i mælet om dén udvikling.
– Jeg begræder den sådan set ikke. Det er en nødvendig tilpasning af vores organisation. Jeg glæder mig over, at vi stadig formår at skabe nye tidssvarende missionshuse rigtig mange steder gennem de senere år.
Han fortsætter:
– De gamle nedslidte missionshuse med mere end 100 år på bagen er ofte ikke tidssvarende, hverken at drive missionsarbejde ud fra eller for den sags skyld at renovere på.
Mennesker er blevet mere mobile og stiller større krav til aktiviteter.

Nyt i Øster Snede

Når Indre Mission via sin 36 mio. kroner store byggefond bevilliger midler til lokalt byggeri, holder man øje med, at mobilitet og vide rammer til mange forskellige aktiviteter er tænkt ind i projektet. Desuden skal der være en stor del lokal medfinansiering, fastslår generalen.
Thomas Bjerg Mikkelsen beskriver et nyt spændende projekt i Øster Snede i Østjylland.
Her har man først forsøgt at beskrive, hvad man har af visioner for fremtidens missionsarbejde i lokalområdet. Derefter har man spurgt: Hvilke krav stiller det til bygningen? Med disse ønsker er man gået videre til en arkitekt, som så har tegnet et tidssvarende missionshus.Det bliver lokaler, som tager udgangspunkt i de kommende 100 års missionsarbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere på vej

I 2011 planlægger Indre Mission byggestart på fire større projekter. Det er i Grindsted, Lemvig, Lindved og det før omtalte projekt i Øster Snede.
Det er typisk flere samfund, som går sammen om at bygge et nyt tidssvarende missionshus.
Af Jens Kristian Lynderup