Giv os i dag vor daglige okkultisme

Der var engang, hvor det var nemt at genkende læren fra New Age og det okkulte. Men i dag er det
svært at skelne mellem det ’gode’ og det ’onde’ i vores liv og hverdag.
For år tilbage var kristendom og okkultisme to klart adskilte verdener, som ikke delte stue.
Af Camilla Eriksen
Rådgiver, coach og
free-lance skribent.

Som ny kristen ville man smide astrologi-bøgerne ud, brænde tarotkortene og afmelde sit aftenskolekursus i transcendental meditation. Så var huset renset – og man kunne komme videre med Jesus og troen.
Men så enkelt er det ikke længere.
Okkultisme i form af New Age er nu blevet en strømning i tiden, som er så udbredt, at den i mange sammenhænge ikke længere lader sig klart tyde eller definere.
Den er meget mere og andet end alternativ behandling, lykkeamuletter om håndleddet eller yoga i fitnesscentret.
Den gemmer sig til tider godt i ellers brugbare selvhjælpsbøger i supermarkedet, serveres i team-buildingskurser på arbejdspladsen, i inspirerende foredrag overalt i kulturhuse og glider let og ubesværet ned med aftenkaffen sammen med tv-underholdningen.
Den har derfor i dag infiltreret vores tankemønstre og hverdag.
Hvis New Age talte et klart sprog, ville vi kunne høre denne hilsen: ”Hej, jeg er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge – vil du ha’ mig ind i dit liv, dit sind og din kirke?”
Men så ville vi alle svare nej. Og netop derfor præsenterer den ikke sig selv på denne måde. Den er et forførende bedrag, som handler om helse, harmoni, fred og kærlighed. Satan sælger jo sit budskab bedst, når han træder frem som Lysets Engel (2.Kor. 11,14).

Falske ”gode nyheder”

En kort version af New Age ”-evangeliet” kan beskrives sådan her:
– Bibelen er forældet, og tiden er kommet, hvor mennesker har nået et mere ”fremskredent” stadie åndeligt end at behøve at lade sig styre af den.
– Guddommelighed er i og omkring alle.
– Bekender man sig til en personlig Gud, er det som en stærk og kærlig kraft i universet, som man kan åbne sig for og lade sig heale af.
– Synd er ikke en sand lære, og det er derfor ikke nogen nødvendighed at OMVENDE sig fra synd og give sit liv til Jesus Kristus.
– Selvudvikling er vejen frem til ”frelse”.
– Reinkarnation finder sted – der findes ikke mulighed for evig adskillelse fra Gud.
– JEG er i centrum – for livsførelse og livsvalg.

Dette opsummeres rammende i følgende citat:
”Tiden er kommet til at vokse fra afhængigheden af en enkelt vej og til at forstå, at sandheden har mange veje. Hvis der findes ”én vej”, så er det den vej, som er den ene for dig, og det kan du kun vide i dit hjertes dyb.Den dag er kommet, hvor mennesker fra alle trosretninger kan forenes og se godhed og guddommelighed i alle. Vi behøver ikke alle at tænke, føle og tro det samme for at leve sammen i harmoni og fred.”
( John Gray i bogen ”Få det du ønsker, ønsk det du har”.)

Det er dog ikke alle New Age-tendenser, som ”forkynder” alle disse læresætninger, men er vi i vores personlige liv begyndt at tro på og/eller handle ud fra blot én af disse tanker, må vi som kristne ransage os selv og omvende os fra denne falske lære. Og desuden bede Helligånden vise os ”smittekilden” i vores liv, så vi kan få den renset ud.

Gift forklædt som saftevand

New Age ”smager godt” og føles godt. Den bærer ikke en grim etiket med en advarsel om, at ”okkult indtrængen kan ødelægge dit liv”.
Det meste af det er nemlig pakket ind i ”hjælp til selvhjælp” og rare og behagelige tanker om os selv og andre. Vi møder den hos i øvrigt fornuftige og dygtige forfattere, lærere og ledere, som kommer med gode råd om, hvordan du fornyer dit liv, styrker dine kompetencer eller forbedrer dine relationer.
I dag kan du ikke købe et kvindeblad i kiosken uden at få New Age serveret på glittet papir i portrætter og artikler om hjælp for dine problemer og parforhold. Stort set alle artikler og udsendelser om personlig udvikling eller helbredelse i sekulære medier er i dag påvirkede af den.
Når du ser Oprah og flere andre talkshows og programmer, åbner du dit intellekt for denne tilgang til livet. En meget stor del af legetøj og computerspil bliver effektivt brugt som redskaber af fjenden til at formidle okkulte tanker til børn. Filmindustrien for både børn og voksne er også dybt infiltreret. Mange kristne bliver endog vildledt til at tro, at Gud ”bruger” den sekulære filmindustri til at forkynde om det gode og det onde. Men det er en falsk nåde og kærlighed, der bliver formidlet, når den ikke er centreret om Jesus Kristus. Satan har jo intet imod, vi tror på en Gud og på engle – så længe det ikke handler om Jesus. For Satan ved godt, at det kun er igennem Jesus, at mennesker kan blive frelst.
Det er væsentligt at fremhæve, at de fleste mennesker som er tilhængere af New Age-tanker har de bedste intentioner og naturligvis ikke aner, at de er ofre for et bedrag. Og slet ikke et satanisk bedrag. Det er det, der udgør den største fare. Rendyrket satanisme er til at få øje på, da den er mørk, dyster og destruktiv. New Age er for det meste kærlig, mild og tillokkende og ligner ikke det, den i virkeligheden er!

Det er ikke ubibelsk at tilgodese både ånd, sjæl og krop. (3. Joh. brev, 2), men vi skal være mere kritiske over for, hvad vi lukker ind i vores liv.
Den ældste løgn

I al New Age indgår troldomskraft, som indfanger og binder. Men kun en lille del af den handler på overfladen om magi. Normalt antager den andre former. Og her møder man et paradoks, da New Age anviser veje og metoder til at frigive ressourcer i mennesker og gøre os mere lykkelige.
Men den er ikke vejen til et bedre liv, selv om det er budskabet, som står på varedeklarationen. Dens formål er klart at få os til at afvige fra Guds Ord og Guds vej og føre os ud på den vej, som leder til fortabelse.
Vejen til ”helbredelse” er nemlig direkte eller indirekte forbundet med at frigøre fra ”snærende bånd” som syndsbegrebet og en Bibelsk Gudsopfattelse.
Graver vi dybt nok i New Age’ s tankegang støder vi ikke overraskende på følgende spørgsmål: ”Har Gud virkelig sagt….? ” (1.Mosebog 3,2).
Ja, New Age er i virkeligheden et ironisk navn, da dens oprindelse kan spores så langt tilbage som Edens have. Men navnet er opstået, fordi den ikke kan defineres som én religion – men er en fælles betegnelse for de mange forskellige strømninger og åndelige overbevisninger, som peger i retning af, at der kommer en ny tidsalder, kaldet ”Vandmandens tidsalder”. Troen på denne tidsalder er i virkeligheden en dæmonisk ”parallel” til det bibelske Tusindårsrige.
Bag alle tanker, ord og metoder i New Age er ikke blot en intellektuel eller filosofisk betragtning, men en åndelig kraft, som er en del af Antikrists ånd på jorden.
Set ud fra et globalt perspektiv er New Age-forførelsen en forløber for, at Antikrist selv kan træde frem og indtage rollen som verdens falske hersker, når tiden er klar.
I 1. Johannes 4, 3 læser vi følgende: ”Enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke fra Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden”.
New Age er derfor satanisk og uforeneligt med et liv som kristen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Paranoid eller vågen?

Der findes naturligvis også en yderliggående agtpågivenhed, vi kan falde i og dermed skade os selv.
Vi må ikke blive bange for at erkende og forholde os til, at mennesket har reelle følelsesmæssige og psykologiske behov, blot fordi der er fokus på denne del ”i fjendens lejr”.
Vi må ikke af frygt eller mangel på forståelse kun fokusere på åndelig kraft som en ”kur for alle onder”. Eller undgå at beskæftige os med kroppens sundhed og sammenhængen imellem krop og sind. Det er ikke ubibelsk at tilgodese BÅDE ånd, sjæl og krop. (3. Johannesbrev 2).
Men vi skal være langt mere selektive, når vi ser tv, læser artikler og bøger af forfattere, som ikke er personligt kristne – især fiktion og film samt bøger om alle former for åndelighed, psykologi, coaching og mental sundhed. Og langt mere på vagt, når vi lytter til andre menneskers hjælpende idéer og forslag til ”et bedre liv”. Der kan være en kraftig åndelig påvirkning i ord. Troen kommer af det, som høres”, siger Romerbrevet 10,17. Dette åndelige princip virker også, når vi lytter til løgne og tvivl. For lytter vi længe nok til løgne, så vil vores indre overbevisning begynde at tage form derefter.
Så hvad og hvem lytter vi til, hvad læser vi, hvad ser vi?
Vores bevidsthed må skærpes og vores åndelige forsvar op i et langt højere gear.
Det er på høje tid, vi som kristne vågner op og ikke længere passivt finder os i, at New Age sniger sig ind i vores tanker, liv og menigheder.