Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Svært ved at finde glæden

Kære Orla Lindskov
Jeg læste i din forrige brevkasse brevet fra kvinden, som havde været i alternative kredse, holistiske kredse, men som nu var med i en frikirke. (Jeg tror, brevet var fra en kvinde, selv om det vist ikke blev nævnt.)
Hun havde haft det svært med sit liv og havde stadigvæk problemer med ikke at kunne være glad altid. Så var der blevet sagt til hende, at den manglende glæde nok skyldtes, at hun ikke rigtigt havde taget imod evangeliet. Hvad man dog kan finde på at sige! Så giver man denne kvinde endnu et problem.
Jeg er selv mand og har været i en midtvejskrise med både fysisk sygdom og depression. Jeg blev frelst for mange år siden, og Jesus har været med mig hele vejen gennem fysisk sygdom og depression. Takket være ham er jeg nu rask og fri.
Gennem hele forløbet havde jeg svært ved at finde glæden. Men evangeliet, som jeg tog imod for mange år siden, blev hos mig, og Jesus blev hos mig.
Det var blot det, jeg gerne ville sige til andre og til andre kristne, som har det svært. Livet kan jo have både gode og onde dage, også for kristne. Jeg tror endda, det er det normale.
Hilsen fra Bent

Svar 1:

Gud svigter os aldrig

Kære Bent
Du har ret angående brevskriverens køn. Det omtalte brev var fra en kvinde, som underskrev sig med ”Lene”.
Tak for, at du med dit indlæg følger op på ”Lenes” brev. Specielt var det et dejligt vidnesbyrd, når du skrev, hvordan du selv kom igennem fysisk sygdom og depression: – at Jesus og evangeliet blev hos dig gennem hele forløbet. Sådan er det bare. Jesus og evangeliets fundament er Guds trofasthed. Den svigter aldrig.
Jeg vil blot ganske kort slutte med et citat af hjerneforsker Peter Lund Madsen. Han skriver: – ”Principielt er det godt for et menneskeliv at have nogle benspænd og problemer at slås med. Hvis man ikke har det, går man blind gennem livet.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg får meget medicin

Kære Orla Lindskov
Har lige læst Udfordringen, og på ny fået den tanke at bede om en salvedug.
Jeg får mavesårs-medicin, antidepressiv medicin og spray mod allergi. Desuden sovemedicin.
På trods af at mine erfaringer med forbøn og salveduge ikke er opmuntrende, vil jeg alligevel gerne have en salvedug.
Jeg er 70 år. For 15 år siden døde min mand. Der var mange kristne, som bad for ham. Vi modtog også en salvedug fra norske bekendte. Men det helbredte ikke min mand.
Selv har jeg som følge af en strumaoperation for 25 år siden lidt af allergi og fibromyalgi.
Under min mands sygdomsforløb fik jeg mavesår, og efter hans død gik jeg ned i en depression. Har ikke turdet at gå i seng uden indsovnings-piller siden da. Jeg får også af og til angstanfald. Der er således mange skrøbeligheder at bede for. Men jeg er nødt til at håbe, at en salvedug er det middel, som Jesu kraft kan strømme igennem. Jeg ved godt, at en salvedug ikke er magisk; men for mig tvivler kan det blive et redskab, som kan udtrykke min tro på, at Gud kan gribe ind.
Jeg vil nu bede for din gerning, og at Herren må velsigne dig.
Mange hilsener fra A.M.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bevar troen

Kære A.M.
Jeg har sendt dig den ønskede salvedug. Og selv om dine erfaringer med forbøn og salveduge ikke er opmuntrende, som du skriver, så kan jeg mærke, at du har bevaret troen. Også selv om du kalder dig en tvivler.
Tvivlen har vi nok alle prøvet at kæmpe med, ligesom Jesu discipel Thomas gjorde det. Du har prøvet skuffelser på din tros-vandring – ja, der er meget i livet, vi ikke forstår. Men du kan i hvert fald skrive som Paulus: – ”Troen har jeg bevaret.” – Og det er vel det største i livet.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Jeg har fattet nyt håb til livet

Kære Orla
Tak for dine mange værdifulde møder med mange værdifulde råd og skriftsteder til eftertanke.
Nu vil jeg gerne skrive dette til dig:
Kong Hizkija var alvorlig syg og fik af profeten Esajas at vide, at han skulle berede sig på at dø, da han ikke ville blive rask. Esajas gik fra ham igen, og Hizkija vendte sit ansigt mod væggen og anråbte Herren og tryglede: ”Herre, husk dog på, hvordan jeg altid har bestræbt mig på at adlyde dig”, og han græd højlydt.
Herren forbarmede sig og sendte Esajas tilbage til kong Hizkija, idet han sagde til ham: – ”Gå tilbage til Hizkija og sig til ham: – ”Herren har hørt din bøn og set dine tårer. Jeg vil derfor give dig endnu 15 år at leve i.”
Hizkija spurgte Esajas: – ”Hvilket tegn får jeg på, at Herren virkelig vil helbrede mig, så jeg kan gå op til Herrens hus?” (underforstået for at takke Herren).
”Tegnet på, at Herren vil gøre, som han har sagt, er, at han vil lade skyggen på Akaz`s solur gå 10 streger tilbage!”, lød svaret.
Og sådan skete det. Skyggen gik 10 streger tilbage på soluret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På samme måde har jeg oplevet, efter at have modtaget forbøn af dig både på biblioteket i Allerød og på Cafe Cadeau på Frederiksberg, at PSA-tallene, der måler graden for min kræft i blærehals-kirtelen (prostata), er gået 7 streger tilbage på mit livs solur, idet PSA-tallene pludselig er gået tilbage fra tallet 11 til under tallet 4. Vel tåler jeg ikke sammenligning med kong Hizkija, og vel er mit PSA-tal ikke gået hele 10 streger tilbage, men nok til, at jeg har fattet nyt håb om at få X-antal år mere tillagt mit liv, og jeg udtaler et ”soli Deo Gloria.” (Herren alene tilkommer æren.) Herren har ledt mig til at slå op på det omtalte sted i Bibelen (2. Kongebog kap. 20).
Broderlig hilsen
Ebbe, En håbefuld, der stoler på Herrens ord

Min oplevelse:

Jeg ser bedre nu

Kære Orla Lindskov!
Tak for forbøn og salvedug september 2010.
Blødning og blodprop i venstre øje forsvandt, så jeg nu ser lidt bedre. Tak for hjælp i året, der gik!
Med kærlig hilsen G.