NATO-løfter til Israel

Generalsekretær Anders Foghs besøg i Israel i sidste uge gav drøftelser af NATOs rolle i landet.NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, var i sidste uge i Israel på sit første officielle besøg.
Det var blot tredje gang, at en så højtstående repræsentant for den nordatlantiske forsvarsalliance aflagde besøg i Israel.I nogle kredse spekulerede man på, om der under besøget ville komme en eventuel israelsk associering med NATO, når Fogh Rasmussen skulle have separate møder med statsminister Binyamin Netanyahu, forsvarsminister Ehud Barak og udenrigsminister Avigdor Lieberman.

Mulig NATO-stationering

Under sit møde med generalsekretæren gav Lieberman således udtryk for, at begivenhederne i Mellemøsten i øjeblikket viste, at Vesten, særligt NATO, blot havde én pålidelig allieret i Mellemøsten: Israel. Udenrigsministeren understregede, at tiden nu var inde til at styrke samarbejdet mellem Israel og NATO.
Men i et interview med den israelske avis ”Ha’aretz” siger Fogh Rasmussen i forbindelse med en mulig opgradering af Israels forhold til NATO:
– Lad mig svare helt klart. NATO’s grundlæggende traktat tillader udelukkende europæiske lande at slutte sig til alliancen. Det står der, sort på hvidt. Men vi ønsker at uddybe vores politiske dialog og praktiske samarbejde, og NATO’s nye partnerskabs politik gør dette helt klart. Lad os fokusere på det.
Fogh Rasmussen holdt tillige tale på Herzliya-konferencen, et internationalt møde med deltagelse af fremtrædende israelske og udenlandske personligheder.
Her var Fogh klar til at love NATO-stationering i Israel, hvis tre betingelser bliver opfyldt. For det første skal der være en omfattende fredsaftale med palæstinenserne, for det andet skal begge parter ønske det, og sluttelig skal FN godkende det. Betingelser, som ifølge Fogh langt fra er opfyldt i øjeblikket.

Terrorisme er udefinerbar

NATO-generalsekretæren, der er tidligere dansk statsminister, huskes i Israel med velvilje for sin udtalelse under Israels krig mod Hamas i Gaza-striben for to år siden, da han fastholdt – i modsætning til omverdenens fordømmelse – at Israel havde ret til at forsvare sig.
I omtalte interview med ”Ha’aretz” blev NATO-generalsekretæren også anmodet om at definere ”terror”, og han blev spurgt om Hamas og Hizbollah er terrorist-organisationer, samt om sin mening om stater, der sponsorerer dem.
Fogh Rasmussen svarede:
– Terrorisme er ikke let at definere på papir. Det er heller ikke lykkedes for FN. Men vi kender alle terrorisme, når vi ser den, som vi netop har set det i Moskva, og som I i Israel har oplevet det så mange gange. Israel kender denne trussel godt. Der kan ikke være nogen retfærdiggørelse for, for nogen som helst – politisk eller statslig – bevægelse at begå vold og med fuldt overlæg sigte mod civile. Terrorisme er en af de hovedtrusler, som alliancen fortsat vil konfrontere i det kommende årti. Kampen mod terrorisme er et af målene for vort praktiske samarbejde i Middelhavs-Dialogen, inkl. med Israel.