1.5 mio. til Mødrehjælpens abort-rådgivning for unge

Kristendemokraterne vil udnytte den sociale pulje i finansudvalget.Mødrehjælpen kan snart se frem til at få halvanden million til at rådgive abortsøgende unge piger de næste tre år.
Mødrehjælpen rådgav frem til 2008 mange unge, som havde brug for at snakke om den store afgørelse om abort.
Frem til 2008 fik Mødrehjælpen nemlig tilskud som følge af abort-handlingsplanen. Den fik Kristendemokraterne gennemført i Folketinget for at nedbringe antallet af aborter.
Men da KD røg ud af Folketinget, blev der ikke fulgt op på planen – og pengene forsvandt.
Nu er KD tilbage i Folketinget med Per Ørum. Han har for nylig fremsat forslag om en ny aborthandlingsplan for at få nedbragt de ca. 15.000 aborter gennem bedre og obligatorisk rådgivning. Alle andre partiers ordførere var imod, da det blev fremlagt i Folketinget.

Kun hver 12. pige får rådgivning

Kun 8 pct. af de unge piger under 24 år tager imod de frivillige samtaler, som sygehusene skal tilbyde. I praksis sker aborter ofte på samlebånd, hurtigt og effektivt. Men som Mødrehjælpen skriver i sin ansøgning til finansudvalget, kan det hurtige indgreb give svære eftertanker livet igennem.
– Det er et stort problem, at kun så få kvinder modtager abortstøtte – særligt set i lyset af, hvor mange der er i tvivl – idet det kan have alvorlige konsekvenser at træffe beslutning om abort på et uafklaret grundlag, skriver Mødrehjælpen i sin ansøgning.
– Undersøgelser viser, at ca. 10 % oplever problemer efter en provokeret abort i form af sorg, depression, selvbebrejdelse og krise.

Mange er i tvivl

I 2010 kom Sundhedsstyrelsen med en ny rapport, som viste, at næsten halvdelen af de adspurgte unge kvinder under 24 år havde været i tvivl om aborten. Aborten blev for manges vedkommende valgt på grund af sociale forhold, økonomi og sammenhæng mellem barn og uddannelse.
Erfaringer fra Tyskland viser, at abortsamtaler kan nedbringe antallet med en tredjedal. Dvs. at ca. 5.000 børn ville få lov at leve i Danmark.

Sikker på pengene

Selv om det store flertal i Folketinget ikke kunne se behovet for mere rådgivning, er det så godt som sikkert, at pengene til rådgivningen nu bevilges fra den sociale pulje.
Den fik KD gennemført i forbindelse de seneste finanslovsforhandlinger i 2010, hvor KDs stemme sikrede regeringens finanslov.