Menighedsråd forærer nye bibler til folkeskoler

Flere menighedsråd skænker ny skolebibel til lokale folkeskoler. Halvdelen af oplaget revet væk.
Nu kan de slidte skolebibler blive udskiftet. Det Danske Bibelselskab har netop udgivet en stor, gedigen og holdbar bibel til skolebrug.
Menighedsråd i bla. Odense og Kirke Saaby har valgt at skænke den ny skolebibel til lokale folkeskoler. Halvdelen af oplaget var derfor solgt allerede inden udgivelsen.

Guide og leksikon

Skolebibelen har alle fornødne oplysninger om Bibelen med – og mere til. Her er ikke blot hele Bibelen i 1992-oversættelsen og Ny Testamente på nudansk som ”Den Nye Aftale”. Her er også et lille bibelleksikon med Bibelens nøglepersoner og -begreber og en bibelguide om Bibelens opbygning, dens centrale temaer og kristendommens lighedspunkter med jødedom og islam.
– Bibelguiden fortæller med andre ord alt det, eleverne skal vide om den bog, de bibelske fortællinger er placeret i, fortæller bibelselskabets generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard.
Nogle vil måske finde leksikonet for magert, men:
– Et leksikon giver kun mening, hvis det er skrevet til målgruppen, skoleeleverne. Hvad enten de skal undersøge hvad en samaritaner egentlig var, eller hvor Babylon lå, er det ligetil med Skolebibelens leksikon.
Skolebibelen er skrevet og redigeret af Inger Røgild, der både er en erfaren underviser og lærebogsforfatter. Hun er cand.pæd. i religion og livstolkning og har master i medborgerskab.
Skolebibelen er flere steder flot illustreret, og dens tidslinje med Bibelens mange bøger og graf med det antikke verdenssyn og indretningen af jødernes tempel er en stor hjælp. Der er kort over Israel, Middelhavslandene og Mellemøsten bag i bogen.