Bekræfter Bibelens Exodus-beretning om Det Røde Hav

Den svenske læge dr. Lennart Möllers bog udkommer nu på dansk med masser af spændende oplysninger, der bekræfter Bibelens beretning om de jødiske slavers udvandring af Egypten.Denne bog afslører hjul og aksler fra stridsvogne fundet på havets bund … menneskeskeletter … sværd og dolke … rester af talrige heste og kvæg – alt sammen strøet på bunden af det sted i Rødehavet, hvor Israels folk krydsede havet efter udgangen af Egypten.

Bogen er udvidet til 448 sider på dansk, indbundet og er gennemillustreret i farver.
Den er udgivet af Forlaget Scandinavia og kan købes hos Udfordringen.dk for 299 kr.

Min første reaktion var: ”Det må være en spøg!”
Det her må godt nok være det største arkæologiske fund i historien! Klare uigendrivelige beviser for at udvandringen fra Egypten fandt sted nøjagtigt, som Bibelen beskriver det!
Den spændende beretning fra søndagsskolen om adskillelsen af Det Røde Hav fandt virkeligt sted! Og nu har vi fundet beviserne!
Den svenske videnskabsmand Lennart Möller har netop udgivet en bog med en grundig gennemgang af 2. Mosebog.
Möller tager sine læsere med på rundtur i bibelhistorien, fra Abrahams første møde med Gud til Josef bliver solgt som slave og senere blev næstkommanderende i hele Egypten.
Forfatteren skriver detaljeret om videnskabelige facts, der knytter sig til begivenhederne i 2. Mosebog. Lige fra en undersøgelse af den hule, hvor Abraham efter sigende skulle være født, til fundet af rester af de kornsiloer, som Josef fik bygget før hungersnøden i Egypten.
Hvem kunne forestille sig, at der var andet skriftligt materiale end Bibelens om udvandringen, som fandt sted for næsten 3450 år siden? Men det er der! Oldtidens tekster er værdifulde kilder til denne periode. Og Möller beskæftiger sig med nyere arkæologiske fund, som bekræfter Bibelens troværdighed.

Bogens mange billeder gør den omfattende tekst ekstra interessant. Her ser vi billeder af det, som måske var profeten Elias’ hule på Sinaj bjerg, en marmorsøjle på offerstedet ved foden af Sinaj-bjerget og endda skeletdele fra Faraos druknede hær.

Mange forskere har afvist, at overgangen over Rødehavet virkelig fandt sted, men Möller fortæller om en gammel tekst ”Ipuwer Papyrus”, der er en skildring af en nation i fuldstændig opløsning. Den fortæller, at ”Floden blev til blod” … Mad og materialer der mangler … Stor sult og lidelse … Vores land er berøvet kongemagt” og det bedste citat: ”Hvis jeg vidste, hvor Den Ene Gud er, ville jeg tjene ham.”
Jeg blev fyldt af ærefrygt, da jeg så de mægtige planer, Gud havde forberedt for sit ejendomsfolk Israel. Bogen er fuld af faktuelle oplysninger og bekræfter, at Gud har en fantastisk omsorg for sine børn.
Citaterne fra Ipuwer Papyrus viser, at Egypten tydeligvis blev ramt af plager og katastrofe, og at det var Den Ene Gud, Israels Gud, der havde ydmyget dem og Farao ved at vise sin vældige magt.
Da Farao endelig bøjede sig og lod israelitterne rejse, skete det først, da Gud havde dræbt landets førstefødte sønner – og også hans egen. Efter Möllers opfattelse var den søn Kronprins Tutankhamon, som døde som 18-årig, og hvis luksuøse gravkammer man fandt i 1922.
Man ville ikke have bygget en så kostbart gravmæle til kronprinsen, argumenterer Möller. Så den måtte være blevet bygget til Farao selv, som så ikke fik brug for den.

Lennart Möller argumenterer bl.a. for, at det rigtige Sinaj bjerg ligger ovre i Saudi Arabien, hvortil jøderne vandrede over Det Røde Hav. Möller har en doktorgrad i medicin og er professor på fakultetet ved det Karolinske Institutet (Stockholms medicinske universitet). Han er leder af researchlaboratoriet og forsker bl.a. i DNA-skader, kræft og betændelsessygdomme. Han er med i bestyrelsen for to internationale forskningsprojekter og arbejder med udviklingen af ny medicin. Men desuden har han studeret marinebiologi og ferskvandsbiologi ved universiteterne i Sverige. Hans interesse for at forske i den bibelske Exodus-beretning har ført ham ind i nye interesser som fotografi, mineraler, sportsdykning og arkæologi. Han har rejst i mere end 60 lande og forelæst på flere universiteter. Han har skrevet og redigeret flere bøger om videnskab og teologi.

Jeg har aldrig været så begejstret for en bibelsk beretning. At se den komme til live med 578 fotos var en speciel oplevelse. Ét billede siger mere end tusind ord.
Når du fx ser landstriben under havet, som jøderne gik over, vil du blive forbløffet over Guds avancerede plan.
Når du ser de gigantiske marmorsøjler, som Salomon sejlede hertil og rejste på overgangsstedet for at mindes Israels redning, er du målløs.
Når du ser alteret efter guldkalven, den smeltede klippe og sværtede top på det rigtige Sinai-bjerg, vil du føle Guds nærvær som aldrig før.
Når du ser skeletterne af den egyptiske hær på bunden af Rødehavet sammen med koralbelagte stridsvognehjul og våben, så vil du vide, at vi tjener en Gud, som tager sig af sine egne.
Af Bob Ulrich, redaktør af
Prophecy in the News