Den Katolske Kirke i kraftig vækst

Medlemstallet i Den Katolske Kirke er steget med 9.000 over 20 år. Også Apostolsk Kirke og Missionsforbundet er vokset…Stigningen i medlemstallet i Den Katolske Kirke er i særklasse. Medlemstallet er steget med over 9000 fra 29783 medlemmer for 20 år siden til 39067 i 2010.Det skriver den netop opdaterede E-årbog fra Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Her har man de sidste 20 år ført statistik over udviklingen i godkendte trossamfund udenfor Folkekirken.
Og det giver nogle interessante muligheder for sammenligning.
Således viser E-årbogen ”Religion i Danmark 2011”, at også Apostolsk Kirke har haft fremgang. Det mest optimistiske skøn viser en stigning på 30 procent over 20 år.
Det Danske Missionsforbund har haft en svag stigning, mens Pinsekirken har holdt et stabilt medlemstal over årene.
Derimod er BaptistKirken gået fra 5886 i 1990 – over 5282 medlemmer i 2000 – til 5152 medlemmer i 2010.

Indvandrere giver nyt liv

Biskop Czeslaw Kozon glæder sig over medlemstilgang: Det gi’r nyt liv til kirken, siger han.

Men hvorfor er Katolsk Kirke vokset så markant?
– Væksten skyldes helt sikkert indvandrere. Der er kun mellem 60 og 80 konversioner om året – dvs. danskere, der konverterer til den katolske tro, forklarer kirkens biskop Czeslaw Kozon.
Det er slet ikke fremmed for kirken, at mange medlemmer kommer udefra. Således kom der allerede tidligt mange polakker, vietnamesere i 1970’erne og senere tamiler og folk fra Mellemøsten.
Hvad betyder det for kirken?
Det betyder først og fremmest nyt liv til mange hensygnende menigheder – primært i provinsen takket være f.eks. vietnamesere. Men det betyder også nogle steder en frustration hos nogle gamle medlemmer, som føler, at de nye kommer udefra og ”tager over”. Det er ikke noget dramatisk, og danskere sidder stadig i menighedsråd og beklæder tillidsposter.

Massiv tilbagegang hos adventister

E-årbogen viser, at flere ”kristendomsinspirerede” trossamfund har haft tilbagegang:
Syvendedagsadventisterne har set en ”massiv medlemstilbagegang” på næsten 25 procent, skriver årbogen. Medlemstallet er gået fra 3207 medlemmer i 1990 til 2490 i 2010. Jehovas Vidner har i de sidste 20 år mistet ca. 2000 medlemmer. Imens har der været en svag stigning i antal medlemmer hos mormonerne, der også kaldes Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
Der er i alt 79 kristne eller kristendomsinspirerede trossamfund med tilsammen 586 menigheder i Danmark. E-årbogen opgør det samlede antal medlemmer til 93.000.