Hamas er vinderen i forliget med Fatah

Den ekstremistiske Hamas-organisation i Gaza-striben fremstår – efter israelsk opfattelse – som vinderen i Hamas-Fatah forliget, og israelske politiske iagttagere mener, at man formentlig nu kan skyde en hvid pind efter en palestinensisk-israelsk fredsordning.Hamas har fået sejren efter at to parter – Fatah og Egypten – i den sidste tid har udfoldet store bestræbelser på at underminere og delegitimere Hamas.

Forligsaftalen er en saltvandindsprøjtning for Hamas, der var ved at miste grebet dets greb i Gaza, hvilket kom til udtryk, da tusinder af palestinensiske demonstranter fornylig stødte sammen med Hamas-sikkerhedsstyrker.

Forsoningen mellem de to palestinensiske grupper vil nu kunne bidrage til, at Hamas kan befæste dets myndighed i Gaza og komme ud af en politisk isolering ved at give det en legitim nøglerolle på den internationale scene. Det kan fortsat udøve kontrol over Gaza-området. Det behøver ikke at acceptere Mellemøst-fredsprocessen – eller acceptere en to-stats løsning. Og det vil gå ind i en enhedsregering med Fatah som en ligestillet partner.

Blot for få dage siden havde Hamas og Fatah fængslet og tortureret hinandens tilhængere, og Fatah-sikkerhedsstyrker arbejdede døgnet rundt på at eliminere en Hamas-tilstedeværelse på Vestbred-området.

Nu synes forliget at ville kunne bane vej for, at Hamas får større indpas på Vestbredden.

Statsminister Binyamin Netanyahu har over for en besøgende gruppe amerikanske politikere sagt, at hvis forligaftalen implementeres, vil den være et tilbageslag for fred.

– Jeg ville ønske, at udviklingen havde været i den anden retning, sagde Netanyahu til delegationen, der lededes af repræsentantshusmedlem Eliot Engel (demokrat, New York).

Netanyahu , som tidligere har sagt, at Den palestinensiske Myndighed (PA) må vælge mellem fred med Israel eller med Hamas, siger, at Israel forventer, at det internationale samfund gør det klart over for Hamas, at det må imødekomme tre “Kvartet”-betingelser: 1) anerkendelse af Israel, 2) forsværgelse af terrorisme og 3) og anerkendelse af tidligere indgåede israelsk-palestinensiske aftaler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En Hamas-repræsentant siger imidlertid, at den nye enhedsaftale ikke kræver anerkendelse af en to-stats løsning eller fredsdrøftelser med Israel.

Den relative ro
Et anliggende der nu ventes at blive drøftet i de to palestinensiske lejre er det eksisterende sikkerhedssamarbejde med PA, hvis Hamas kommer ind i dette styre. Den relative ro i de sidste måneder på Vestbredden er tildels blevet tilskrevet det israelske samarbejde med PA og dettes arrestation af Hamas-aktivister.

Der er tillige bekymring i israelske kredse over, om en Fatah-Hamas aftale til omfatte frigivelsen af Hamas-folk fra PA-fængsler, som vil kunne medføre, at et stort antal terrorister vil blive sluppet løs.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forsvarsminister Ehud Barak har i et interview med Israels Radio sagt, at Israel frygter at Hamas – ikke Fatah – vil blive den stærkeste partner i en midlertidig palestinensisk enhedsregering. Barak sagde videre, at Israel må gøre det klart over for verden, at at det ikke vil have noget at gøre med Hamas, før det accepterer “Kvartetten”s betingelser (Kvartetten omfatter repræsentanter for USA, FN, Rusland og EU. red.)

I en lederartikel idag i bladet :Jerusalem Post” hedder det:

– Fatah-leder Mahmoud Abbas’ kapitulation til Hamas har rettet et kritisk slag imod ethvert håb om et israelsk-palestinensisk fremskridt For otte måneder siden i Washinghton betegnede Netanyahu

Abbas som “en fredspartner”. Det er han ikke længere.


Artiklen fortsætter efter annoncen: