Hospicebevægelse med vind i sejlene

Hospice Forum Danmark inviterer til generalforsamling og årsmøde i Odense på lørdag den 9. april. Kan notere 15.000 støttemedlemmer og to nye hospicer i 2010.Lindring af døendes smerter og symptomer er blevet en hjertesag for mange danskere. Støtteforeninger for landets nu 17 hospicer har nu tilsammen rundet 15.000 medlemmer, og Finansloven afsatte sidste år midler til 42 nye hospicepladser, fordelt med 12 pladser i 2011 og 10 pladser i hvert af årene 2012- 2014. Der er kommet god vind i sejlene, siden Hospice Forum Danmark begyndte at sætte hospicetanken på mediernes og politikernes dagsorden for 10 år siden.
Bare sidste år er der taget 26 nye hospicepladser i brug. Det er på Hospice Svanevig på Lolland med 12 pladser og Hospice Søndergård ved Måløv med 14 pladser.
Fremgangen fejres på lørdag den 9. april, når Hospice Forum Danmark inviterer læger, sygeplejersker, psykologer, præster, fysioterapeuter sammen med andre ildsjæle fra hospicestøtteforeningerne til generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Rivende udvikling
– Det er gået rivende hurtigt i de seneste 5-6 år, siger landsformand Tove Videbæk. Hun vil på årsmødet takke alle støtteforeninger for det store benarbejde, der er gjort gennem alle årene.
Men arbejdet er ikke slut endnu:
– Der er stadig et stykke vej op til de 257 hospicepladser, som i forbindelse med vedtagelsen af hospice-loven blev opgjort som behovet i Danmark. De fleste, som bliver henvist til hospice, er kræftpatienter. Men skal andre uhelbredeligt syge og døende, såsom patienter med lunge- og hjertelidelser, på hospice, har vi efter de seneste europæiske normer brug for mindst dobbelt så mange hospice-pladser.
Der er nu 17 hospicer og én palliativ enhed i Danmark. Der henvises årligt 300-350 patienter til hvert hospice, men kun 50 pct. af disse bliver indlagt.
– Lige nu henvises omkring 5.000 uhelbredeligt syge og deres pårørende til livsafsluttende pleje og behandling, men kun 2.500 er så heldige at blive visiteret til ophold på hospice, fortæller Tove Videbæk i årsberetningen.

Spændende foredrag
Efter generalforsamlingen inviteres alle interesserede til et åbent årsmøde med to spændende foredragsholdere.
Psykolog Niels-Peter Agger var selv med til at sætte den tværfaglige indsats i lindrende pleje på dagsordenen.
– Hospicer har haft en spydspidsfunktion i at få døden på tale. Men jeg er bange for, at der i disse år sker en re-tabuisering af døden. Derfor må accept og frihed til at tale om døden genindføres i den palliative indsats og afløse den symptombehandling, som mange hospitalslæger praktiserer, mener han.
Hospicechef Kirsten Kopp leder landets næstældste hospice, Sct. Maria Hospice i Vejle. Hun ser gerne hospicetanken udbredt til hjemmene:
– Jeg tror, indsatsen skal være meget mere udadgående. Så kunne man jo tænke sig, at hospicer havde en dagcenterfunktion. Man kunne også tænke sig et anneks til svært syge børn, hvor familier kunne være og bo. Mens indsatsen overfor kronisk syge kunne gives i hjemmene på et tidligere tidspunkt, siger hun.