Ny bibel stadig uden ’nåde’

’Den Nye Aftale’ er nyrevideret og eksperimenterer med nye ord på gamle begreber.
Hvor er ordene nåde, barmhjertighed og Israel blevet af? Det spurgte mange, da Det Danske Bibelselskab i 2007 lancerede Den Nye Aftale, en oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk.
Midt i april udkommer den så i en ny revideret udgave, men ordene nåde og barmhjertighed glimrer fortsat ved deres fravær. Nåde er oversat med kærlighed og overbærenhed. Barmhjertighed med hjælp og omsorg.
– Det har hele tiden har været idéen, at det skal være en bibel, som nutidens danskere kan forstå. Du skal gå ud og give den til vennen på gaden, og så skal det give mening for ham at læse den, som hvis det havde en spændingsroman, fortæller Bibelselskabets generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard.

Meningsbaseret

Men hvorfor afskaffe et så væsentligt ord som nåde?
– Hvis vi skal oversætte, så skal vi jo oversætte. Ordet nåde kommer fra det græske ord ”karis”, som lige så godt kan betyde glæde. Der er altså brug for nogle ekstra ord for at beskrive, hvad nåde er. Her har vi så valgt at bruge kærlighed og overbærenhed. For det er jo ikke en ordret, men en meningsbaseret oversættelse. Vi prøver med forskellige ord at formidle det kæmpestore teologiske mysterium om Guds nåde til nutidsdanskeren.
Jamen, nåde er ikke gammeldags…
– De bibelske begreber står i fare for at sande til. Desværre er der ikke mange danskere, som ved, hvad Guds nåde indebærer. Det Nye Aftale er tænkt som en øjenåbner. Er der noget, jeg ønsker, så er det at vise hen til Guds nåde, at vi er tilgivet på trods af vore synder, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Parat til diskussion

Og så må I være parate til at tage diskussionen om oversættelsen?
– Ja, det er jeg kun glad for. Det er kun godt, hvis Den Nye Aftale kan få os alle sammen til at reflektere over, hvad Guds nåde indebærer.
Et hold af forskere og oversættere har brugt op til to år på at gennemgå mere end 600 indsendte breve med kritik af Den Nye Aftale, der siden 2007 er solgt i 27.000 eksemplarer. Bibelselskabet har medtaget de 100 af ændringsforslagene, og det har resulteret i sammenlagt 1500 forbedringer, skriver Bibelselskabet i en pressemeddelelse.
Men kritikken fra bl.a. organisationen Ordet og Israel om, at ordet Israel er bortredigeret, er dog ikke taget til efterretning. Både i den oprindelige og den nye oversættelse forekommer ordet Israel kun tre gange, alle med henvisning til Det Gamle Testamente. I ordforklaringen begrundes den sparsomme brug af ordet med, at det kun bruges i Det Gamle Testamente som navn på Jakob, Jakobs efterkommere og senere nordriget efter kong Salomon: ”Det bruges altså ikke som geografisk betegnelse for det land, der i dag udgør staten Israel”.