Ny flotille på vej

15-20 skibe med kurs mod Gaza-stribenForåret varsler en ny sæson for radikale gruppers forsøg på at sejle til Gaza-striben i bestræbelserne på at bryde den israelske blokade, og om kort tid vil 15-20 fartøjer stævne mod Gaza medbringende omkring 1000 pro-palestinensiske aktivister omfattende politikere, kunstnere og pressefolk.Den israelske flåde vil prøve at bremse dette forsøg, ligesom den gjorde det i fjor, da israelske commando-soldater bordede skibet “Mavi Marmara”, og det kom til en kamp ombord, hvorunder ni tyrkere blev dræbt efter at have angrebet den israelske militærgruppe.

“Mavi Marmara” vil også denne gang deltage i sejladsen mod Gaza. Den nye flotille har fået navnet “Friheds flotillen”, og dens deltagere vil påny kræve, at Israel ophæver den søværts blokade.

Længe inden flotillen vil afsejle har Israel taget et massivt diplomatisk initiativ for at forhindre nye blodsudgydelser. Udenrigsministeriet har taget kontakt med ledere af lande, hvorfra skibe vil deltage,for at modvirke, at deres statsborgere tager med flotillen.

I begyndelsen af denne weekend anmodede statsminister Binyamin Netanyahu FN-generealsekretær Ban Ki-moon om at påtage sig “forholdsregler for at stoppe flotillen”, som Netanyahu betegner som “bemandet af ekstreme islamister, der ønsker at fremkalde en provokation”.

I sin henvendelse til FN-generalsekretæren minder Netanyahu om Israels nylige pågribelse af det tysk-ejede fragtskib “Victoria”, som blev standset af en israelsk commando-styrke i forrige måned, medbringende 50 tons iranske våben bestemt for Hamas i Gaza.

Israels diplomatiske bestræbelser skal forberede den internationale offentlige opinion i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at forhindre den nye flotille i at bryde blokaden til den palestinensiske enklave. Denne gang vil Israel kunne påberåbe sig, at det har udfoldet alle bestræbelser på at løse dette anliggende på fredelig vis.

Den israelske fåde forbereder sig imidlertid på muligheden af, at den vil blive beordret til at standse den nye flotille.

I et sådant scenario vil flådens elitestyrke, Shayeret-13 enheden, som raidede den tidligere flotille, påny få en sådan opgav. Flere commando-soldater fra denne enhed blev sårede for at år siden, da de kom i kamp med aktivister bevæbnet med knive og køller.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En iraelsk ransagningskommission frikendte de israelske tropper for forseelser i denne situation, men den konkluderede, at miliæroperationen ikke var tilstrækkelig godt forberedt, og at forudgående efterretnings-oplysninger om flotilledeltagernes intentioner om voldelig modstand kunne have forhindret den tragiske afslutning af sammenstødet.

En israelsk militær kilde siger, at der ikke er nogen trylleformular for at klare en ny flotille, der vil bryde Gaza-blokaden.

Bag flotille-intiativet står ikke mindst den 19 år gamle tyrkiske organisation IHH, et initialord for “humanitær hjælpefond”, der har en islamisk, anti-vestlig orientering, og som støtter Hamas.


Artiklen fortsætter efter annoncen: