Frikirke hjælper unge skatere

Lørdag d. 14. maj gik en drøm i opfyldelse for de mange skatere i Mariagerfjord kommune.- Det er bare så glædeligt, at Frikirken i Mariager nu vil lægge areal til de unges udfoldelse. Det er ofte vanskeligt at få placeret skaterne i byens rum. Ramperne fylder godt op, og underlaget skal meget gerne være plant og asfalteret, udtaler lederen af Mariagerfjord Ungdomsskole, Lars Otte Koefoed, til Thisted Dagblad.
Ungdomsskolen lå inde med de tiloversblevne ramper fra Hadsund og Hobro, og frikirken havde et stort asfalteret areal, som kirken gerne ville stille til rådighed for de unge i kommunen.