Helligånden sætter fokus på Jesus

Gert Grube er kunstneren bag skulpturerne i
Bibelland’s ”Galleri Udsigten” i Brejninge.
Søndagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale til sine disciple. Det er magtpåliggende for Jesus at give det bedste videre til sine venner. Erfaringer har vist, at afskedstimer kan bringe det bedste op til overfladen, så tilhørerne får en hilsen for livet. Og det gælder ikke mindst her, hvor Jesus deler ud af sit rige forrådskammer.

Gert Grube

Han fortæller om sandhedens Ånd, der vil udfylde tomrummet efter hans bortgang. Den vil på grund af sin ultimative udtryksform sætte fokus på Jesus og herliggøre ham.
For nogle år tilbage oplevede jeg Helligåndens meget præcise udtryksform. Jeg var på besøg hos en ven, som gerne vil pege på Jesus. Han viste mig forskelligt kreativt arbejde, han havde hængende i sin stue. Mine øjne fangede straks et billede, fordi det var anderledes end så meget andet, jeg havde set. Billedet var lavet af udelukkende kasserede ting, ja, noget var endda på vej til affaldspladsen. Vi vil lade ham selv fortælle:

”Hos min nabo lå der en dynge træ, som skulle på affaldspladsen. Jeg fik øje på en gammel servantelåge med nøgle og spurgte, om jeg måtte få den. Det var ikke noget problem, for den var jo kasseret og skulle blot køres væk. Jeg havde i forvejen en gammel billedramme, som skulle kasseres – også den kunne anvendes. Ryggen af en gammel skjorte fra halvfjerdserne anbragte jeg i midten, og ude i haven havde jeg fundet nogle raketpinde til at danne inderrammen af servantelågen. Senere besøgte jeg en urmager, som havde noget gammelt støbejern liggende. Også det skulle blot smides væk, men jeg fik det med hjem. Og så skabte jeg mit billede. Vi har øverst kongekronen, der viser, at Jesus er vores konge. Vi har et skjold, som viser, at Jesus er vort skjold, og vi har et malteserkors, som fortæller om den lidende tjener. Derudover findes der to sværd, som kan minde os om, at Guds ord er vort sværd. Men vigtigst af alt har vi nøglen i den gamle servantelåge. Jesus tog jo nøglen fra fjenden, som havde nøglen før. Nøglen sidder i døren, og det betyder, at der er fri adgang for den, der tror. Jesus har også nøglen til Himlen.”

”Jesus min Herre og Frelser” – billede fra G. Grubes samling.

Jeg havde spændt fulgt hans forklaring og sagde, at jeg gerne ville bruge hans billede til en andagt, fordi jeg så et klart vidnesbyrd i det. Da jeg senere skulle videre, spurgte han, om jeg kunne bruge billedet til min udstilling. Lidt nølende svarede jeg ”ja”, fordi jeg syntes, han skulle beholde billedet selv. ”Hvorfor giver du det bedste bort?” spurgte jeg. ”Det bedste har jeg i mit hjerte,” sluttede han, mens han bankede på hjerteregionen.
Senere fortalte jeg historien videre i en juniorklub. Pludselig afbrød en dreng på 11 år mig og spurgte: ”Kan man ikke også sige, at Jesus giver os nøglen til sin kærlighed?” Der stod jeg med mine færdige sætninger, og så fik jeg et visdomsord fra et barn. Det var jo sandt. Jesus rækker os nøglen til sin kærlighed. Og nøglerne er bøn, tro, taknemlighed og meget mere.

Jo, Helligånden kan også komme til udtryk i et billede, lavet udelukkende af kasserede ting.
”Det, der ikke var noget, udvalgte Gud.”


Artiklen fortsætter efter annoncen: