Mygind søger sunde tanker

Tanker, tro og helbred hænger sammen, mener tankefeltterapeut Lars Mygind, der kæmper for at bevare Guds fred i alle situationer.
Helbredelse går lettere, når man tror. Det mener forfatter og tankefeltterapeut Lars Mygind, som brænder for at frigøre mennesker fra negative tanker og følelser, som forhindrer dem i at være fredfyldte og kærlige.

-En af de sætninger som følger mig er: Hellige fader, vis mig vejen, for jeg kender den virkelig ikke, siger Lars Mygind, der er søn af skuespilleren Jytte Abild-strøm og bror til skuespilleren Peter Mygind.

Af og til er han så engageret, at han må trække lidt i håndbremsen.
– Menneskers energi er forskellig; nogle har for meget og er over-aktive, andre har for lidt og er depressive. For mig har udfordringen her i livet været at undgå det maniske. Altid at være rolig, fredfyldt og let…altså at bevare Guds fred i alle livets situationer. Også når der er en, der ikke har taget opvasken som aftalt – eller når en kollega melder sig syg på en af de helt travle dage.
– Hvis man ikke selv står i vejen for kontakten med det, der er større end en selv – med Gud – så lever man et liv som et optimalt menneske fyldt med fred. Men hvis man er fyldt med negative tanker og følelser, så modarbejder man det, siger Lars Mygind. Han har som voksen har lært meget om Jesus gennem en meditationslærer og er kommet en del i Hellig-åndskirken. Som han kalder ”et åndehul midt i København, hvor man kan møde kærlige og engagerede præster.”
– Gennem årene har jeg haft mange tros-oplevelser, og de er kommet i både de sværeste og mest fredfyldte øjeblikke. For eksempel under en kapsejlads, hvor jeg troede, at jeg skulle dø og måtte lægge al min frygt i Guds hænder. Det var en stor lettelse.
– Jeg beder hver dag. Bøn er for mig en måde at fokusere på. Jeg elsker også at bede sammen med andre. På en forunderlig måde har jeg flettet en masse bøn ind i mit arbejde, mere eller mindre ubevidst. De dage, jeg glemmer bønnen, er generelt ringere end de dage, hvor jeg husker den.
– Jeg er ikke vokset op med tro men havde en masse uforklarlige oplevelser, indtil jeg var 11 år. Ingen forstod dem. Fra jeg var 11 til 25 kæmpede jeg for at være uden tro. Men så fandt jeg ud af, at livet bare er skønnere med tro. Min mor har også fundet tilbage til sin tro, og det har gjort et stort indtryk på mig, fortæller Lars Mygind, der er søn af skuespillerinden Jytte Abildstrøm.
En stor del af hans tid går med at undervise, holde foredrag og kurser. Derudover har han skrevet en bog om tankefeltterapi samt redigeret en bog om en anderledes sygdomsforståelse. Bl.a. med fokus på sammenhængen mellem følelser, oplevelser og skavanker – kroppens reaktioner og selvhelbredende kræfter.
Som tankefeltterapeut er hans opgave først og fremmest ”at banke tanker på plads”. Han arbejder med at fjerne negative tanker og følelser – gennem samtaleterapi og ved at banke let med fíngrene forskellige steder på kroppen, inspireret af Østens lære om kroppens energibaner. I dag har han kun få klienter, fordi han først og fremmest udbreder metoden ved at undervise i den.
– En tanke er en lille energi, som kan fastholde en følelse.Tanker, som får dig til at føle dig fredfyldt og let, er rare og hensigtsmæssige. Men du kan også have tanker, som får dig til at føle for eksempel angst eller ubehag. Hvis det sker jævnligt, kan disse negative tanker og følelser tappe dig for energi og på længere sigt belaste helbredet. Derfor er det godt at arbejde med den slags tanker, så de ikke tager overhånd. Og erstatte dem med nye, mere gavnlige tanker, siger han.

Vær den du er

Når Lars Mygind skal hjælpe folk med at fremelske positive tanker og bearbejde følelser, sker det ofte gennem nærkontakt med de negative tanker og ved at mærke svære følelser uden at flygte fra dem.
Man må mærke det, som er…i stedet for at fortrænge. For ”Det, du flygter fra, forfølger dig”.
Ofte er det vore egne negative forestillinger og begrænsede forståelse, der forstærker og skaber mørket. Det kan derfor gavne at se sine tanker og sin indstilling efter i sømmene – og skille sig af med det uhensigtsmæssige. Det er godt at vænne sig til at være taknemmelig for alt, der går og er gået godt i livet – alt hvad man får. For der er god energi i at være taknemmelig. I modsætning til at være utaknemmelig og kun fokusere på alt det, man er utilfreds med.
– Men det er i orden at tænke negativt for at undersøge skyggen. Det mørke. Hvis man kæmper med det negative og bare har en kunstig positivitet ovenpå, så virker det omvendt – skræmmende og kunstigt, siger han
Det kan altså være nødvendigt at være negativ for at blive positiv.
– Først når du kan fastholde tanken om det, der tidligere gav dig ubehag, og være rolig, fredfyldt og let, så har den ubehagelige følelse sluppet sit tag i dig. Så er du igennem det, siger Lars Mygind.

Han har hjulpet en del mennesker med at slippe fri af gamle uhensigtmæssige mønstre.
– Vi kan utilsigtet komme til at fastholde hinanden i roller, som det er vigtigt at slippe fri af. For alle involverede.
– Nogle sidder for eksempel fast i offerrollen. Hvis folk er meget offeragtige, kan det være nødvendigt at samarbejde med deres pårørende, så de ikke hopper på de kroge, som ”offeret” kaster ud. Eller som de pårørende vanemæssigt selv griber ud efter, siger han.

Mærk efter

Negative tanker og følelser kan have en mission; inspirere til tiltrængte forandringer i tilværelsen. De kan også være et skridt på vejen mod at lære at rumme nye svære følelser – for eksempel i forbindelse med sorg og sygdom. Man vokser menneskeligt, når man rummer det, man har svært ved. Kunsten er at lære følelserne at kende uden at fare vild i dem. Gå ind i mørket, men fastholde tilknytningen til lyset.
– Mennesker, man har det svært med – dem, der tricker dig følelsesmæssigt, kan få dit stress til at vokse, siger han.
Så kan det være fristende at prøve at undgå dem, man reagerer på. Men de kan være en chance for at komme i kontakt med ens egne uforløste følelser. Man reagerer ofte, fordi man ikke er afklaret følelsesmæssigt med noget, vedkommende udløser i én selv. Hvis man mærker og integrerer følelserne, ændrer situationen sig.
– Hvornår mærkede du denne følelse første gang? kan være et godt spørgsmål at stille sig selv, hvis man vil have en dybere forståelse af sine egne følelser og reaktioner, forklarer han.
Andre gange kan det være godt bare at mærke en følelse et stykke tid – altså have det, som man har det. For at lære følelsen grundigt at kende. Når man forstår den til bunds, kan man lettere lære at forholde sig hensigtsmæssigt til den. Det, vi kender og forstår, frygter vi ikke på samme måde.
– Hvis man møder sit livs kærlighed, skal man måske først lære at rumme den store kærlighed. Er man et følelsesmæssigt og kærlighedsmæssigt lukket mennesket, kan det være en voldsom og overvældende oplevelse at lukke kærligheden og lyset ind. Det kan kræve tålmodighed fra begge parter, siger Lars Mygind.
Vores måde at forholde os til tingene og hinanden på er altafgørende for vores oplevelse af dét, der sker. Jo bedre vi er til at åbne os, hjælpe og bære over med hinanden – og med os selv – jo lettere lærer vi.
Tilgivelse, accept og tolerance er nogle af de ”våben”, der kan tages i brug, når negative tanker skal slippes og svære følelser forløses ved at mærke og give slip. Og det er vigtigt at få kroppen med i arbejdet med tanker og følelser.
– Tanker skal være rolige og positive, hjertet skal være fredfyldt, og kroppen skal være let, så har vi det bedst, tilføjer tankefeltterapeuten.
Lars Mygind er gift og arbejder tæt sammen med Hanne – de bor i Tornby syd for Hirtshals.