Unge kristne er gode til at tage ansvar i foreninger

Unge kristne i ungdomsorganisationer bruger i gennemsnit 6 timer om ugen på frivilligt arbejde. Er du ung og aktiv i en ungdomsorganisation eller -forening, så er chancerne store for, at du også er god til at tage fat, når foreningen har brug for frivilligt arbejdskraft.
Unge foreningsaktive er generelt meget gode til at hjælpe til i foreningerne. I gennemsnit bruger de 5,7 timer om ugen på frivilligt arbejde i deres forening.
Det viser en undersøgelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der repræsenterer 70 børne- og ungdomsorganisationer med over 100.000 frivillige.
Faktisk bruger omkring 25 procent af unge aktive i ungdomsorganisationer mellem 6 og 10 timer ugentligt på frivilligt arbejde.

Aktive kristne

Kristne unge er også rigtigt gode til at bruge deres kræfter på frivilligt arbejde i ungdomsforeningerne.
Faktisk ligger kirkelige ungdomsforeninger lidt over landsgennemsnittet med et gennemsnit på 6 timers frivilligt arbejde om ugen.
Hele 31 procent af de unge kristne bruger dog længere tid end dét og bruger mellem 6-10 timer om ugen på frivilligt arbejde.
De tal overrasker ikke forretningsfører i Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger (LFKU), Verner Lundbak.
– Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Det er naturligt, at medlemmerne er med til at hjælpe til i vores organisation, siger han.

Hvilken slags arbejde?

I LFKU fortæller Verner Lundbak, at det frivillige arbejde mest er af organisatorisk karakter. Det kan være at hjælpe med at arrangere aktiviteter for børnene eller forberede møder og meget andet. I det hele tage hjælpe til i det daglige liv i foreningen.
– I en kirkelig organisation som vores hænger det sociale dybt sammen med det organisatoriske, siger Verner Lundbak.
– Forberedelsesmomentet glider over i socialt samvær og omvendt, så man hjælper hinanden. Lederarbejdet foregår ud fra et ung-til-ung-koncept, så de unge lærer af hinanden, fortæller han.
Ifølge kommunikationschef i DUF, Alexander Tolstrup, har kirkelige foreninger en højere grad af aktivering af deres frivillige end gennemsnittet. Det vil sige, at meget få af medlemmerne slet ingen tid bruger på frivilligt arbejde.
Undersøgelsen er foretaget blandt 5091 unge i foreningslivet.