Flere familier har brug for feriehjælp

Kirkelige organisationer, der støtter fattige familier med feriehjælp, oplever et stærkt stigende behov i befolkningen for at modtage hjælpen.Der er blevet flere fattige mennesker i Danmark. Det kan de kirkelige organisationer mærke i sommerferien, hvor de sender udsatte børn og fattige familier på lejr eller hjælper dem med at komme lidt væk i ferien. Ansøgerantallet er nemlig steget markant.Sommerferien lakker mod enden. Mange er allerede tilbage på arbejdet, og børnene starter i skolen. Nogle familier har været en tur i udlandet, på camping, i sommerhus.
Men det er ikke alle mennesker i Danmark, som har råd til det. Det er blandt andet Folkekirkens Feriehjælp og Frelsens Hær opmærksomme på og tilbyder udsatte børn og familier hjælp i ferien.
– Det, vi oplever, er en meget trist ting. Sognene får lettere og lettere ved at finde familier, der har brug for feriehjælpen, siger Kirsten R. Laursen, der er generalsekretær i den folkekirkelige landsorganisation Samvirkende Menighedsplejer, hvor Folkekirkens Feriehjælp hører under.
– Selvfølgelig får sognene efterhånden oparbejdet et bredt netværk, så de når længere ud, og de bliver bedre til at finde folk, der har brug for hjælp. Men når det er sagt, så er det helt tydeligt, at der er flere familier end for bare fem år siden, der har det rigtigt svært, siger hun.

Loft på sociale ydelser

Kirsten R. Laursen fortæller, at flere sogne har lange ventelister for feriehjælpen. Hun fortæller også, at de kunne sende mange flere afsted, der opfylder kriterierne for at modtage hjælp, men at organisationens midler sætter begrænsningerne. I ferien blev 245 børnefamilier fra 56 sogne landet over sendt af sted på en uges sommerferie. Det er nogenlunde det samme antal som sidste år, fordi midlerne er nogenlunde de samme. Hvert år kommer der flere ansøgninger til, og det er der ifølge generalsekretæren en grund til.
– Ud over finanskrisen så er det klart kontanthjælpsloftet, der gør, at antallet af fattige familier stiger i Danmark, forklarer hun.
Det er Anne Jakshøj, der er familiekonsulent i Frelsens Hær i København, helt enig i.
– Det skyldes helt sikkert stramningerne af offentlige ydelser. Det betyder, at nogle familier har rigtig, rigtig lidt at råde over, siger hun.
– Det hjælper heller ikke noget, at nedsættelsen af børnepengene snart træder i kraft. Det vil ramme mange familier, som i forvejen er hårdt ramt. Så fremtiden ser ikke ligefrem lys ud, siger Anne Jakshøj.

Lever under stort pres

Anne Jakshøj er netop vendt hjem fra en af Frelsens Hærs familielejre, og også her har de oplevet en markant stigning i ansøgningerne.
– Problemet stiger fra år til år, og vi ser nu familier, der er så pressede økonomisk, at de må afdrage de 4-500 kroner, de skal betale i brugerbetaling til lejren, siger hun og tilføjer:
– Der har altid været fattige familier, som vi har måttet hjælpe, men omfanget er blevet væsentligt større, og det er et stort etisk dilemma, når vi må sige nej til så mange ansøgere.
I Frelsens Hær er det en computer, der trækker lod om, hvem af ansøgerne, der får lov at komme med.
I år er cirka 100 familier blevet sendt på lejr af Frelsens Hær i sommerferien. Derudover er cirka 75 børn kommet af sted på børnelejre.