Danske muslimer og kristne definerer religionsfrihed

Kontaktgruppe for Muslimer og Kristne har i fællesskab udviklet syv udsagn om religionsfrihed. Gruppen er oprettet af Danske Kirkers Råd og har i nogle år mødtes for at drøfte forskellige religiøse emner.Udsagnene handler om retten til ikke at underkastes tvang, retten til familielivets privathed, retten til at tale om religion uden at bryde loven, børns ret til ikke at blive indoktrineret, statens pligt til at beskytte borgernes ytringsfrihed og også retten til ikke at tro på noget som helst.
Kontaktgruppens medlemmer tæller bl.a. imam Abdul Wahid Pedersen og Københavns domprovst Anders Gadegaard. Udsagn og begrundelser kan læses i en kronik på Berlingske.dk.