Folkekirken bør genopfinde sig selv

Kirkefondet startede med at bygge kirker. Nu satses på ”levende stene”. Kirken bør nu møde søgere, siger generalsekretær Morten Skrubbeltrang.
Folkekirken skal ikke være så rummelig, at den mister sin tydelighed. Den skal rumme religiøst søgende, men også vise vej til det kristne kernebudskab.

– Mange kender ikke det kristne budskab, sagde Morten Skrubbeltrang, som er generalsekretær i Kirkefondet.

Det sagde Kirkefondets generalsekretær ved Foreningen af Sognemedhjælperes Landskursus i sidste uge.
– Vi har brug for en tydelig kirke. Kirken skal genfortælle sig selv. Mange kender ikke det kristne budskab – og mange ved end ikke, at de ikke ved det! sagde Morten Skrubbeltrang.
Han henviste til flere undersøgelser, der viser, at Folkekirken har behov for at markere sig.
– Pluralismeprojektet fra Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet viser, at selv om 80 pct. af Århus’ indbyggere er medlemmer af Folkekirken, så er de i mindretal som praktiserende troende i forhold til andre religiøse grupper.
Her er 9 muslimske, 5 hinduistiske og 4 buddhistiske foreninger, samt 12 nye spirituelle og religiøse grupperinger. Foruden 28 frikirker og kristendomsinspirerede trossamfund.
Danskerne er ikke blevet mindre religiøse. Faktisk viser en undersøgelse fra European Evaluation Service med 4.000 danske svar en svag stigning i religiøs interesse hos danskerne. Undersøgelsen foretages hvert 9. år og viser i 2008: 72. pct. er troende, 10 pct. går i kirke en gang om måneden eller oftere.

Højtidskristne

– Der er ikke et generelt fald i kirkegangen, men gruppen af stabile kirkegængere er blevet mindre. De har så i stedet fået selskab af en stigende gruppe højtidskristne. Andelen af kirkegængere, der kommer til højtiderne, er nemlig stigende, fortalte Morten Skrubbeltrang.
– Samfundet er ikke sekulariseret, men religionen tager nye former ud fra den enkeltes individuelle valg. Kirken har ikke længere autoritet, men skal nu gøre sig tilgængelig og relevant.

Mangler sprog

– Folk mangler et sprog til at udtrykke deres tro, fortsatte generalsekretæren.
– Troen bliver udviklet sammen i dialog. Og ender som regel med at blive kogt ned til den gyldne regel: Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig.
Religion er ikke en færdig pakke. Derfor skal Folkekirken blive bedre til at skabe et rum for, at folks personlige tro kan udvikles.
Mere på Sondagmorgen.dk