Nyt kirkesamfund er nu en realitet i Sverige

Metodistkirken, Baptistsamfundet og Missionskirken går sammen i én kirke for at nå længere ud.
Der er blevet arbejdet på sagen i fem år. Fusionen mellem de tre kirkesamfund i Sverige har været længe undervejs, men for nylig blev den endelige beslutning taget.

Christian Alstedt, biskop for Metodistkirken i Skandinavien,
Karin Wiborn, missionsforestander for Svenska Baptistsamfundet, og
Göran Zettergren, missionsforestander for Svenska Missionskyrkan
hilser beslutningen om en fælles kirke velkommen. Foto: Boppe Perhamn

Gemensam Framtid (Fælles Fremtid, red.) hedder kirken, som den 4. juni blev dannet af de tre frikirkesamfund: Metodistkyrkan, Baptistsamfundet og Missionskyrkan i Sverige. Alle tre kirkesamfund stemte nemlig ja til sammenlægningen ved et fællesmøde for nylig. Og derved er arbejdet, der begyndte for fem år siden, med at bringe kirkesamfundene tættere sammen, lykkedes. Den nye kirke får først sit endelige navn i 2014, men indtil da er Gemensam Framtid rammen om de tre kirker, som blev til en.
Siden 2007 har samfundene haft en fælles ungdomsorganisation.

Ud til folket

De tre kirkesamfund går sammen for at nå længere ud til flere mennesker, og det er de overbevist om, at de bedre kan gøre sammen. Flere svenske kommentatorer har dog også peget på, at det dalende medlemstal i frikirkerne er en af årsagerne til beslutningen.
På grundlægningsmødet den 4. juni skulle der have været valgt en fælles ledelse, men den beslutning blev udskudt til næste år, fordi man ikke umiddelbart har kunne finde en løsning på, hvem der skal stå i spidsen for det nydannede kirkesamfund.

Sten på vejen

Når tre forskellige trossamfund sådan lægges sammen, opstår der selvfølgelig nogle problemer på vejen. For eksempel var et af problemerne, at baptisterne ikke døber børn, men kun voksne. De to andre kirker døber også børn, så derfor bliver barnedåb også mulig for baptisterne, som så kan benyttte sig af det eller lade være. Sådan nogle ting har gjort processen lang, men nu er de altså i mål og enige om, at deres fremtidige vej i hvert fald er en fælles én.
I praksis holder de tre kirker officielt først op med at eksistere ved årsskiftet, men med beslutningen på kirkemødet for nyligt er den nye ledelse allerede godt i gang med at etablere de nye rammer for en samlet kirke.