Portoen stiger – bladene dør

Post Danmark har ændret avisportoen, så det rammer de små blade hårdt, mens de store får billigere porto…
For Udfordringen betyder de nye regler, at vi fra 1. august må betale ca. 170.000 kr. mere om året. Noget lignende gælder for fx Luthersk Missions blad Tro & Mission.
Ændringen kommer, fordi Konkurrencestyrelsen har pålagt Post Danmark også at udbringe små blade under 3000. Post Danmark har svaret igen ved at gøre de første 1500 ekspl. af et oplag ligeså dyre som breve.
Men på den måde rammes små blade under ca. 14.000 ekspl., mens de større blade slipper billigere…!
Stadig flere foreninger må lukke deres blade. Og internettet kan slet ikke erstatte den betydning, et foreningsblad har. Folk vil ikke bare henvises til, at de selv kan finde oplysningerne på en hjemmeside. Det glemmer man.
Aviser og blade har altid haft en lavere porto end breve, fordi man anså dem til gavn for foreningslivet og demokratiet. Men i 2004 afskaffede Fogh-regeringen portostøtten til foreningsblade og magasiner. Udfordringen skulle fx betale ca. en million mere i porto og får kun kompenceret ca. 400.000 kr. fra en avis-pulje. Kun tre år senere lod Post Danmark igen portoen stige med ca. 20 pct. ekstra.
Ca. 800 blade har måttet lukke siden 2004. Flere lukninger vil nu følge, og på den måde ødelægges foreningslivet på grund af Post Danmarks stordrifts-kalkulationer.
Kristendemokraterne forsøger at få ændret beslutningen, mens bl.a. Venstre og Dansk Folkeparti blot henviser til at Post Danmark selv må fastsætte sine priser. Man glemmer, at postvæsnet skal tjene samfundet.
Da Udfordringen også er ramt af den generelle tilbagegang for aviser, har bestyrelsen måttet hæve abonnementsprisen med 50 kr. fra august, ligesom vi må sige farvel til en medarbejder.
Der er altså endnu mere grund til, at vi står sammen om Udfordringen, annoncerer i den og får andre til at holde den. Samtidig med, at vi kæmper imod den holdning i samfundet, der vil centralisere alt og som hensynsløst favoriserer de store virksomheder og enheder på de smås bekostning.

Af redaktør Henri Nissen