USA: For få deltager i det kirkelige liv

80 procent af menigheden i en række amerikanske kirker deltager ikke aktivt i det kirkelige liv. Det er ikke godt nok, mener to amerikanske
forskere, der har skrevet en bog om problemet. Bogen skal også hjælpe præsterne til at fokusere mere på de gamle medlemmer af menighederne.De to amerikanske forskere Scott Thumma og Warren Bird har skrevet bogen ”De andre 80 procent”, som handler om, at kun 20 procent af menigheden, i mange kirker i USA, deltager aktivt i det kirkelige liv. De andre 80 procent deltager næsten aldig i aktiviteter i forbindelse med deres kirke.

Mange kirker i USA har svært ved at aktivere de gamle kirkemedlemmer. Der er for få aktiviter, der retter sig mod dem, der har været medlemmer i lang tid frem for de nye medlemmer.

Mange kirker ønsker at få flere til at gå i kirke, men gør ikke rigtig noget ved problemet med at fastholde menigheden.
– Der er så mange præster, som jeg har snakket med, som erkender problemet, men som ikke ved, hvad de skal gøre ved det. I stedet for at prøve at takle det, skubber de det til side, fortæller Scott Thumma til The Christian Post.
Scott Thumma har sammen med Warren Bird besøgt 12 kirker i USA, hvor de har interviewet menigheden om, hvorfor nogle er aktive i menigheden og andre ikke er. De adspurgte svarede, at kirkerne ikke var gode til at styrke og bevare medlemmernes interesse og involvere og engagere dem. De er med andre ord ikke gode til at fastholde og aktivere omkring 80 procent af menigheden.
– Når du har gået i kirke i 10, 20, 30 eller 40 år, er der næsten ingen aktiviteter sigtet til disse grupper for at fastholde dem, siger Thumma.
Han advarer mod, at præsterne bruger al deres energi på at få nye medlemmer i kirken, men glemmer at sørge for at fastholde de gamle.

Den gode hyrde

Thumma relaterer til lignelsen om den gode hyrde, der går ud og finder får nummer 99, der er løbet væk. De resterende 99 får kan klare sig i flok. Det enkelte får kan ikke klare sig alene. På samme måde er det præsters ansvar og opgave, at fokusere på de resterende 80 procent og få dem til at fortsætte med at gå i kirke.
Ifølge Thumma vil præster hellere prøve at lokke et får fra flokken til at yngle med en vædder for at få får nummer 100 igen. De ville med andre ord ikke tage sig af den enkelte, der har bevæget sig væk fra flokken.

Fokus på åndelig vækst

– Præster er ikke i stand til at få 100 procent af menigheden til at være aktive i kirkelivet, men de skal tage sig af hvert enkelt menighedsmedlem og ikke kun de 20 procent, siger Thumma.
Thumma lægger vægt på, at åndeligt engagement bliver mere og mere vigtigt, jo længere menighedsmedlemmerne forbliver i kirken. Den største årsag til, at der er færre trofaste kirkegængere, er, at tilliden til kirken er aftagende, og at mange kirker ikke har aktiviteter til gamle medlemmer.
– For at få menigheden til at fortsætte med at gå i kirke, skal præsterne sætte fokus på fortsat åndelig vækst igennem større engagement, siger Thumma.
En meningsmåling fra i år viser, at kun 28 procent af præsterne synes, at åndelig vækst er et vigtigt område at fokusere på. En anden meningsmåling viser, at endnu færre præster (19 procent) anser kirkeligt engagement som et vigtigt område at arbejde med.