Breivik-effekt: Færre angreb på islam

Medier I Israel og ude I verden er stadig optaget af hvilke foelgevirkninger, Anders Behring Breiviks massemord ventes at ville faa I Israel og andre lande.
En israelsk klummeskriver, Larry Derfner, skriver I bladet “Jerusalem Post” :
– Offentlige angreb paa islam og koranen vil stilne af. Breiviks massakre vil have en afdaempende virkning I alle lande, hvor antagonismen mod muslimer er stor. Verden har nu faaet et indblik I fanatisk nationalisme I dens mest ekstreme form. Hvis nogen oensker at lave bil-klistermaerker for at forstaerke Norges laerestreg og mindet om Breiviks ofre, er hermed et forslag: “Lad ikke terroristen vinde”.
En anden klummeskriver ved same blad, Barry Rubin, skriver:

– Utoeya-lejren lobby’ede for at bryde blokaden af Hamas-styret I Gaza-striben og for en omgaaende anerkendelse af en palestinensisk stat – uden at man behoever at goere noget for at forhindre den I at blive brugt som terroristbase mod Israel.
Taktik

Videre skriver han:

– Terrorisme er ikke en ideologi eller en bevaegelse, men blot en taktik til med overlaeg at myrde nonkombattanter for politiske maal.
Den ekstremistiske franske hoejre-politiker, Jean-Marie Le Pen, udtaler, at Breiniks udaad forekommer at vaere en syg mands vaerk, men han retter samtidig en anklagende finger
mod det norske samfund og myndigheder. Le Pen siger:

– Det slaar mig, at den norske regering har vaeret naiv og sloev, og at regeringen og det norske samfund var faldet I soevn – uden at have taget den globale fare for masseimmigration I betragtning, og at dette er hovedgrunden til denne galnings taenkemaade.
En af Tysklands oeverste sikkkerheds-embedsmaend, Alexander Eisvogel, siger advarende, at massedrabene I Norge let kan tjene som eksempel for andre anti-muslimske militante grupper.

Eisvogel siger til “Der Spiegel”:

– Terroristen har planmaessigt og omhyggeligt udarbejdet, hvordan han kunne undgaa at blive opdaget af sikkerhedsnydighederne. Dette er en ekstrem bekymring for os.