Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Herlig charmetrold!

Forleden fandt jeg et herligt billede på forsiden af Horsens Folkeblad af en rigtig charmetrold med en rød pølse i hånden. Livet og glæden stråler ud af de øjne. Det er et barn med Downs Syndrom. Når jeg ser billedet, tænker jeg på de mange dejlige mennesker med Dows Syndrom, som jeg har mødt da, min kone i 25 år arbejdede ved Åndssvageforsorgen.
De er dejlige. De er charmerende. De er stædige. De er svage i ånden, men mange af dem har rige evner, en del har kunstneriske evner. De giver en rigdom til verden. Men snart er de væk. Hvert eneste år kan vi læse om læger, der jubler, fordi der fødes færre og færre med Downs Syndrom, og i år har jeg læst en forudsigelse om, at om nogle år, så vil der slet ikke blive født børn med denne lidelse i Danmark. Verden vil blive fattigere uden dem.
Hvem var det, der tidligere talte om racehygiejne?
Fosterdiagnostikken giver masser af muligheder for diagnostisering og behandling af ufødte fostre. Noget, der er meget positivt, men den bliver i langt højere grad brugt til at konstatere Downs Syndrom, for at disse børn kan aborteres.
Den 15. maj 2003 vedtog et enigt folketing, at der ”er behov for øget klarhed om, at formålet med fosterdiagnostik ikke er at hindre børn med alvorlige sygdomme i at fødes, men at bistå en gravid kvinde med at træffe egne valg…. Etiske overvejelser bør altid være udgangspunktet.”
Den politiske holdning var klar. Alligevel er det tydeligvis ikke sådan, det danske sundhedsvæsen har forstået budskabet. Hvert eneste år siden 2004 har vi hørt på lægers jubeludbrud, efterhånden som antallet af børn født med Downs Syndrom faldt drastisk. Og et tabt menneskeliv gøres op i besparelser. Det er kun i et koldt samfund, sådan noget sker.
Det er en uheldig udvikling. Mennesker, der får et barn med Downs Syndrom i dag risikerer at blive udsat for en hetz. Og jeg frygter en snarlig fremtid, hvor forældre til børn med Downs Syndrom ikke kan få nogen hjælp fra det offentlige til barnet. De er jo selv ude om det. Det er en syg udvikling, og det er et sygt samfund, der udvikler sig i den retning. Kristendemokraterne vil modvirke denne udvikling, for hvert eneste menneske har uendelig værdi.
Bjarne Nederby Jessen,
MF-kandidat for KD

Kristendom er mere end humanisme

Tove Videbæk citerer (i Udf. 18. aug.) fra minister Lars Barfoeds tale i marts 2010:
“Den kristne, humanistiske kultur” og “de kristne, humanistiske, kulturelle og demokratiske værdier”.
Er der ikke en alvorlig misforståelse her? Vi kan ikke sætte lighedstegn mellem humanisme og næstekærlighed, eftersom det ikke er det samme. Vi kan heller ikke sætte = mellem kristendom og humanisme, som det skete i 2007 og 2008. Hvilket dengang nær havde likvideret og udraderet Kristendemokraterne. Men af Guds store nåde og barmhjertighed overlevede partiet.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Brug debatten

De sidste år har der været en tydelig tendens til, at meget få debattører og læsere interesserer sig for religiøse emner.
Det er godt, at et ugeblad som Udfordringen holder trosfanen hævet. Men de, der abonnerer på den, gør det nok primært for at blive bekræftet i deres tro.
Uden for denne kreds af troende er et flertal af tros- og kirkefremmede, som det ville være dejligt, hvis vi også kunne få i tale. Her er læserindlæg i offentlige rum en mulighed.
Desværre er der forfattere i det offentlige rum, der trofast via den mulighed forsøger at få dette flertal i tale, men oplever så ingen reaktion på noget trosspørgsmål overhovedet, uanset hvor provokerende emner, der bliver taget op.
Men hvad værre er, at de af og til også blive grinet af – selv af præster, fordi de ingen respons får blandt læserne.
Efter min mening burde sådanne personer snarere græde end grine over den manglende interesse for kristne trosspørsmål. Dermed bliver det jo i hvert fald ikke lettere at få fat i de tros- og krikefremmede.
(Forkortet, red.)
Kurt Ravnkilde
Gyvelvej 11
5250 Odense SV.

Et varsel

Allerede i 1. klasse lærte vi at låne. Hvis vi ikke har, kan vi få, når vi låner. Verden synes styret af “nyttige” idioter, fordi mange lande, med USA i førertrøjen, opfylder befolkningernes forventninger og krav om velfærd ved hjælp af låntagning.
Når finanskilderne tørrer ind, hæves gældsloftet, der kommer hjælpepakker, og som kunstigt åndedræt får vi vækstinitiativer og fremrykning af offentlige investeringer. De fleste kan godt se, at det ender galt.
“Tour de Noah” er ikke en sommerudflugt. Det er en aktion, hvor vi stiller os til rådighed for Gud for at fortælle så mange som muligt, at tidens dramatiske begivenheder ikke er tilfældigheder. De er Guds varsler, tegn og fødselsveer forud for Jesu komme – og en påmindelse om, at Jesus er det eneste sikre skjulested i en verden, der mere og mere går i opløsning”. Det sagde vækkelsesprædikanten Moses Hansen forud for den aktion, som bringer ham land og rige rundt med sit opsigtsvækkende budskab.
(Forkortet, red.)
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ