Åndeligt serviceeftersyn

I Mesterens Lys introducerer ny gudstjeneste i Bethlehemskirken: Identitet og livsforvandling.Lad din fortid, nutid og fremtid være i Guds hænder –i stedet for at insistere på at styre og forstå alting med din egen (begrænsede) forstand og vilje.

– En af tankerne med den nye gudstjeneste er, at den skal rumme mere af det, vi gør, når vi er på alternativmesser som Krop Sind Ånd og Mystikkens Univers. Ved disse messer beder vi, taler med og lytter til mange hundrede mennesker. Denne dynamik vil vi gerne have med os i årets løb, fortæller Ole Skjerbæk Madsen.

Det er den største personlige udvikling, et menneske kan opnå…og forudsætningen for at vi på dybeste/højeste plan finder ud af, hvem vi er. Og det er det, som I Mesterens Lys og præsten Ole Skjerbæk Madsen kæmper for at inspirere mennesker til. Gennem fællesskab og åndelige møder inspireret af Mesteren Jesus – og ved at være disciple af Jesus.
Fællesskabet har netop startet en ny slags gudstjeneste i Bethlehemskirken på Åboulevard i København. Temaet er: Identititet og livsforvandling, og formålet er at give deltagerne et godt rum til at finde sig selv gennem nærvær med Gud. Både alene og i stilhed – og i samværet med andre søgende eller troende.

Den nye gudstjeneste

I forbindelse med gudstjenesten deler præsten ord/inspiration, han har modtaget fra Jesus – ved den første gudstjenste bl.a. disse:
”Vi ser ikke lyset for vor egen skyld, men for at bære det til andre. Lyset skinner i mørket for at opfylde sin bestemmelse – mit lys skinnede klarest på korset.” Og ”Jeg bor ved troen i jeres hjerter, og når I så tjener dér [nemlig blandt mennesker] med kærlighedens nærvær og gerninger, bliver der godt at være for dit medmenneske – og dit eget liv vil vise sig at være forankret, ja hjemme i mit Lys.”
Der er nadver hver gang, og kirkemusiker Thomas Darelius ledsager salmer og lovsange – spiller også smukt og diskret en stund undervejs.
Der er sat tid af til meditativ stilhed: Tid i Guds helende nærvær. Hvor deltagerne hver for sig i stilhed mærker efter og åbner sig for Gud.
Bagefter – eller undervejs, hvis nogen skulle få brug for det – er der mulighed for en lille samtale, sjælesorg eller forbøn for dem, der måtte ønske det. Præsten og troende fra forbønsgruppen er til rådighed for den enkelte.
Formålet er at slippe af med fx angst og uro eller vende nogle af de eksistentielle spørgsmål, man arbejder med eller sidder fast i – og i stedet finde hvile i Guds fred – selv bede til og tro på, at man vil modtage vejledning og lys. Og gennem fælleskabet bede til, at man bliver vejledt – ikke vildledt, som vi mennesker lettest risikerer, når presset er størst.

Antal fordoblet

Præsten Agnethe Zimino fra Korsvejskirken på Sirgræsvej, Kastrup, var blandt deltagerne. Hun er formand for I Mesterens Lys i Danmark – og arrangerer også I Mesterens Lys gudstjenester i kirken på Amager.
– Korsvejskirkens åbenhed over for åndeligt søgende har været med til at fordoble antallet af kirkegængere, fortalte hun.
Den første nye gudstjeneste sluttede med åben samtale om forløbet:
En af forbønsmedarbejderne fortalte, at hun undervejs i meditationen havde set et billede af et enkelt lys, der blafrede kraftigt i vinden. Efterfulgt af et billede af mange lys, der var samlet, så de yderste (stærkeste) lys beskyttede de øvrige, der stod i læ. Et smukt billede på at stå sammen i troen. Og på tros-fællesskab, der værner. Hvor ethvert bidrag er velkomment – og hvor rollerne kan skifte. Nogle gange er man stærk nok til at stå yderst. Andre gange må man krybe ind i midten.
Ole Skjerbæk Madsen har i sin banebrydende præstegerning været god til at stå yderst for åndeligt søgende mennesker og troende i sårbare stunder, hvor det er vigtigt at stå fast – eller søge hjælp hos mennesker, der gør det. Kodeord har været: Åbenhed og tolerance…dét styrker.
Der er mulighed for at deltage i gudstjenesten Identitet og livsforvandling den 19. september, 10. oktober, 7. november og 5. december – hver gang kl. 19 til ca. 21.30