Hverdagsbønner

Himlen i mine fodsåler – det er at himlen går med, hvor vi går: den er allerede i vore fodsåler.
’At bede er at insistere på, at Gud er den, han er: altid nærværende og altid bevægende i alt menneskeligt liv’.
Himlen i min fodsåler er en stor bønnebog med almindelige bønner til almindelige dage, og de er opdelt i 23 kapitler med hver sit tema. Hvert tema indledes med et afsnit fra Bibelen og derefter en bibliade – refleksioner, som skaber en overgang mellem den bibelske horisont og den personlige bøn.
Bønnebogen består af 286 bønner, og der er bønner, som alle mennesker kan spejle sig i, idet bønnen i denne bog er skrevet ud fra hverdagssituationer, hvor vi som mennesker ofte kommer til kort og lige har brug for en anden dimension eller et andet sprog til at hjælpe os tilbage på sporet.
Bønnens sprog, hjertets sprog, er kommet på afstand af det moderne menneske, og ofte er de bønner, vi møder i kirken, talt i et sprog, der er fyldt med abstrakte begreber og som dermed fjerner nærheden og inderligheden.
Himlen i mine fodsåler er en bog til hverdagsbrug, men kan helt sikkert også finde sin anvendelse i ungdomskredse, efterskoler og andre grupper, der ind i mellem har brug for at betjene sig af formulerede bønner. Bogen igennem er der en række illustrationer, som i sig selv er ytringer på livstemaer.
Bogen afsluttes med et grundigt efterord om bønnens sprog, bøn som selvudlevering, Guds svar i bønnen og Gud som mægtig i afmagt. Bønnerne er forfattet af 91 personer, som man kan læse mere om i forfatterregisteret. Ligeledes er der et emneregister, så man hurtigt kan orientere sig i livstemaerne.

Jørgen Demant m.fl.
(red.):
Himlen i mine fodsåler
405 sider • 299 kr.
Aros Forlag