En ”tro-værdig” kristendom …?

Med en blanding af begejstring, forundring og fortvivlelse læser jeg en bog skrevet af Doug Pagitt, fortaler for en holistisk kristendom.
Jeg læser grådigt og hurtigt, for jeg må forstå konsekvenserne af det nye syn på kristendommen, som han gerne vil præsentere. Der tales om en involveret, passioneret Gud, der er på menneskehedens side. En Gud som elsker og ser det gode i sin skabning, og som er ”hernede og herinde” frem for ”deroppe og derude”.
Dette kald til at være for mennesket og se gudsbilledet i alle skabninger uanset religiøs, politisk eller seksuel overbevisning levendegør et billede af den Jesus, som evangelierne handler om, og dermed den tro, som kristendommen må være et udtryk for. Det er begejstrende at opleve nogen trække den Jesus frem af teksterne, som levede et liv, der er værd at efterligene, og ikke udelukkende kom for at dø på et kors.

Forundret

Pagitt arbejder imidlertid ud fra et helt paradigme, som han selv betragter som det oprindelige jødisk-kristne syn i modsætning til den græsk- dualistiske, fordærvelsesorienterede blodgudstankegang. Under henvisning til det, han mener, var den oprindelige jødiske terminologi og verdensopfattelse, når han frem til en række radikale statements:
1. Synd er ikke en afgrundskløft mellem mennesker og Gud.
2. Himlen er ikke et sted efter døden, men en tilstand, som Jesus kom for at etablere på Jorden.
3. Frelse handler om en genoprettelse i livet med Gud.
4. Jesu død på korset er ikke en stedfortrædende død, eftersom Gud ikke er en vred dommer eller en græsk blodgud.
Argumentationen bygger på en blanding af historisk, teologisk og kulturel viden, som faktisk er indsigtsfuld og spændende læsning. Herudover bygger det mere implicit på en tanke om, hvilken Gud og hvilken Jesus Pagitt oplever passer ind i den virkelighedsopfattelse, som deles af de fleste mennesker i dag, hvilket bl.a. kommer til udtryk i argumentet om, at når mennesker for længst har vendt sig fra tanken om, at Jorden er flad, så burde vi vel også vende os fra en dogmatik, som stammer fra samme tid – implicit den er lige så forældet og ude af trit med virkeligheden. Når jeg her sætter det så skarpt op, er det for at vise, hvor faldgruberne er, for mens man læser, forundres man af, hvor sandsynlig denne revolutionerende tankegang virker. Der er noget dragende over de positive konsekvenser, tolkningerne medfører. Så dragende, at man slet ikke har lyst til at sætte spørgsmålstegn ved konklusionerne: Gud er god, han er på vores side, han straffer ikke, men bedrøves over synden, som ødelægger … osv. Det er sandheder, men er det også hele sandheden?

Fortvivlende selektivt

I bestræbelserne for at få enderne til at nå sammen, eller i overbevisningen om det forløsende i den erkendelse, han er nået til, begår Pagitt dog den fejl, som han indledningsvist selv mener er katastrofal. Han plukker i teksterne, undlader dele og tolker ensidigt i retning af sit selvkonstruerede kristendomsbillede. Jeg er overbevist om, at han gør det, fordi han tror på, at den kristendom, han fremstiller, er værd at tro på, men ikke desto mindre forbigår han helt centrale forhold som fx jødernes egen tro på blodets sonende kraft, og hans egen version tilbyder ingen egentlig forklaring på, hvorfor Jesus måtte dø på korset, eller hvad der venter efter døden.

Paradigmeskift på vej?

Læses bogen i en større sammenhæng – her tænker jeg både på de begrebslige referencer, som er knyttet til Pagitts virke, navnlig det holistiske og ”Emerging Church” – er dette måske et af de første bud på en sammenhængende dogmatik, som kommer til at tegne ét billede af, hvad kristendommen er. En anden iøjnefaldende sammenhæng er den nu verdensberømte Rob Bell, som måske ikke i et og alt deler teologi med Pagitt, men i billedet af den involverede kærlige Gud heller ikke finder plads til fortabelsen, som den ellers traditionelt er skildret.
Spørgsmålet er, om denne holistiske kristendom har kraft til at slå igennem, eller om det fortsat er et mere konservativt kristendomssyn, der står over for en liberalteologisk kristendom. Uanset hvad er denne bog en tankevækker og perspektiv-skaber ud over det sædvanlige.

Doug Pagitt:
En kristendom værd at tro på
192 sider • 199,95 kr.
Boedal