Første kvindelige formand i Menighedsfakultetet

Ane Melchiorsen er valgt som formand for Menighedsfakultetets repræsentantskab. Det skete på repræsentantskabsmødet den 15. og 16. september.
Ane Melchiorsen er bogholder og kommer fra Strandby.
– Ane Melchiorsen vil som lægkvinde yde sit bidrag til den sag, som hun brænder for, at levere kompetente og engagerede præster til folkekirkens mange menigheder landet rundt, skriver landssekretær Nils Andersen.
Følgende blev valgt ind i repræsentantskabet: forstander Rasmus B. Houler, forstander Kurt Kristensen og bogholder Birgit Poulsen. Ledende overlæge Christian Backer Mogensen blev valgt ind i bestyrelsen.