Gud og engle for børn

Hej Gud og alle engle er en bog, som lærer børn at være åbne over for Gud. Her må børn tegne, skrive og udtrykke deres meninger.
Da jeg læste bogen, tænkte jeg, at det var en god idé: en aktivitetsbog/bønnedagbog for børn. Bogens formål er at lære børn tidligt at dele deres tanker og følelser med Gud. Den opmuntrer dem til at være taknemmelige for Guds velsignelser og sige undskyld, når de begår fejl. Børnene lærer også, hvorfor vi synger til Gud i kirken.
Trods alle de positive sider fandt jeg flere ting, som det ville være godt at springe over.
I indledningen lister Malene Fenger-Grøndahl tre regler til forældrene op for at forklare, at bogen tilhører barnet, de er frie til at tænke, hvad de vil, og det er ikke nødvendigt at svare på alle barnets spørgsmål. Disse regler ligner noget, man kan bruge over for patienter, som skal tale ud om et traume, vedkommende har haft. I den sammenhæng er det forståeligt, men bogen her handler om bøn.
I en anden regel står der: ”Så der er plads til at følge sin fantasi, uanset hvor den fører hen – til at bande, skælde ud…”. Der er mange steder i Bibelen, hvor Gud beskrives som hellig. Hvis børn skal tale pænt til deres forældre og andre børn, så skal de lære at vise mere respekt over for Gud. Derfor holder det ikke, at alt er lovligt i bøn.
Et andet sted i bogen fortælles det til børnene, at vi alle har skytsengle, og de bliver opmuntrede til at bede dem om at videresende en besked til Gud, selv om der i Første Timotheusbrev står, at der kun er en formidler mellem Gud og mennesker, nemlig Jesus Kristus.
Alligevel kommer bogen med mange positive ting, som gavner barnets vandring med Gud. Jeg ville selv kombinere dette med bibellæsning, som passer til min søns alder. Bogen lærer nemlig børn at dele deres tanker og følelser med Gud og hjælpe dem til at forstå sig selv bedre, men det er Bibelen,der fortæller os, hvem Gud er.

Billederne og de forskellige aktiviteter hjælper børnene til at følge med, og hovedpunktet er at lære dem taknemmelighed over for Gud. Det er virkelig noget, som gavner barnets udvikling både psykisk og åndeligt. Så alt i alt er det en rigtig god og lærerig bog for børn og deres forældre.

Malene Fenger-Grøndahl:
Hej Gud og alle engle
54 sider 149 kr. Unitas