Stadig uklarhed om palestinensisk forslag til FN om statsdannelse

Det er stadig langtfra klart, hvad der vil ske, når palestinenserne i næste uge ventes at ville anmode om anerkendelse af en stat.En stor del af palestinenserne på Vestbred-området siger, at de ved, at selv om en stat bliver proklameret, vil dette på kort sigt ikke medføre en bedre tilværelse for dem. De ved, at præsidenten for Den palestinensiske Myndighed (PAS), Mahmoud Abbas, i disse dage spiller et højt spil.

Mange af araberne på Vestbredden er rådvilde og skuffede, og nogle af dem mener, at denne frustation kan føre til kaos. De fleste tror ikke, der vil blive en tredje intifada, men frygter amerikanske og israelske repressalier, hvis Abbas beslutter at anmode om en palestinensisk stat.

Statsminister Binyamin Netanyahu har besluttet at tale i FN imod en international anerkendelse af en palestnensisk stat, og hovedpunkterne i hans tale ventes at blive, at han kan gå ind for en forbedret status for palestinenserne, men vil være imod en “fuld” stat. Han vil tale i FN næste fredag, nogle timer efter at palestinenserne ventes at ville forelægge deres forslag.

Netanyahu forelagde sine synpunkter over for EU’s udenrigspolitiske chef, Catherine Ashton, som i disse dage er på besøg her for at forsøge at finde frem til en formular for genoptagelse af direkte palestinensisk-israelske forhandlinger og således undgå, at palestinenserne vil henvende sig til FN. Ashton og repræsentanter for PA har de sidste dage drøftet muligheden af at opnå et kompromis mellem de palestinensiske og israelske synspunkter, og der meldes om en vis fremskridt for disse samtaler, dog foreløbig uden noget konkret resultat.

I centret af af de intensive dioplomagtiske bestræbelser på at finde en formular er den tidligere britiske statsminister, Tony Blair, der som repræsentant for “Kvartetten” (USA, Rusland, FN og EU), har udfoldet store bestræbelser på at mindske afstanden mellem parterne.

USA’s FN-ambassadør, Susan Rice, , siger, at “den palestinensiske manøvre er uigennemtænkt, afledende, kortsynet og selvødelæggende”.

Et muligt kompromis ventes at ville omfatte, at palestinenserne deponerer deres resolutionsforslag hos FN-generalsekretær Ban Ki-moon, som så selv vil forelægge dette for Generalforsamlingen i slutningen af den nuværende samling – hvis forhandlinger mellem Israel og palestinenserne ikke er genoptaget.