Ekstra-landsmøde i KD

Holdes dog samme dag som det ordinære landsmøde.Per Ørum var eneste kandidat som afløser for KDs formand Bjarne Hartung, da fristen udløb dagen efter folketingsvalget. En lille uge senere sprang han dog fra.
Derfor indkaldes medlemmerne nu til ekstraordinært landsmøde samme dag.
Fristen på seks uger før landsmødet for kandidater gælder nemlig ikke for et ekstra-ordinært landsmøde. Derfor kan der juridisk set opstilles kandidater helt frem til landsmødet – også til hovedbestyrelsen. Dog beder KDs ledelse om at få kandidaterne til sit møde nu på lørdag den 8. oktober af hensyn til planlægningen.
Ved redaktionens slutning var der opstillet to kandidater til landsformand. Det er journalist Henri Nissen og lærer Egon Jakobsen, Næstved.
Lisbeth.