Israel bekymret over valget i Egypten

I Israel er der megen bekymring over udfaldet af valget i Egypten.Meningerne er delt. Israelerne hylder på den ene side, at egypterne afholder demokratiske valg, men på den anden side gælder bekymringen, hvor mange mandater de religiøse partier vil opnå, især Det muslimske Broderskab, idet en stor valgsejr for Broderskabet vil kunne indebære en egyptisk afstandtagen fra Israel – måske tilmed ophævelse af fredsaftalen mellem de to lande.

Det vil vare nogle måneder, før situationen er afklaret, idet valget finder sted i flere omgange.

Det vigtigste ved valget, siger den israelske politiske kommentator, Zvi Bar’el, er, at man ikke ved, hvem der vil vinde. Til forskel fra tidligere valg i Egypten er der intet “herskende parti”, som altid var en sikker vinder.

– På mange måder – skriver Bar’el i bladet “Ha-aretz” – ligner Egypten nu en nydannet stat, der prøver at udarbejde et kort over dets politiske styrker på en blank side. Dette kort vil afgøre statens karakter, parlamentets myndighed og den næste præsidents magtbeføjelser.

Bar’el skriver, at forskellige bevægelser og partier er delt op i fire store blokke: 1) Den nationale demokratiske Alliance for Egypten, som omfatter forskellige bevægelser fra Friheds- og Retfærdigheds-Partiet til venstrefløjssocialister, 2) Den islamiske blok, der inkluderer alle salafist-bevægelser, som ønsker at oprette en teokratisk stat. Denne blok har udtalt, at den vil samarbejde med Det muslimske Broderskab, men det er ikke klart, om Broderskabet ønsker at samarbejde med denne mere radikale gruppe.

3) Den tredje blok kalder sig selv “Fuldendelsen af Revolutions-Alliancen”. Den er sammensat af de fleste protestbevægelser, der blev udviklet før og under revolutionen. Den omfatter især unge mennesker, som ventes at ville slutte sig til en af de andre blokke.

4) Blok nr. 4 omfatter sekulære og liberale parttier, bl.a. Det frie egyptiske Parti, venstrepartiet Tagammu og socialdemokraterne.

Det er tvivlsomt, skriver Bar’el videre, om disse blokke vil forblive som de har været hidtil, efterhånden som valgprocessen bevæger sig fremad, med to afstemningsrunder begyndende kort efter nytår.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Befolkningsrig
Egypten er stadig den mest befolkningsrige og indlydelsesrige stat i den arabiske verden. Det er et fattigt, underudviklet land, hvor tre af 10 personer er analfabeter, og fire af 10 tjener under to dollars om dagen.

Det er også et dybt konservativt samfund. 60 procent af alle egyptere siger i en meningsundersøgelse, at landets love skal følge koranens lære, og 84 procent mener, at folk, der forlader islam, skal straffes med døden, mens 77 procent siger, at tyve skal piskes eller have deres hænder hugget af. 82 procent mener, at ægteskabsbrydere.skal stenes.

Peres hos Jordans konge
I flere kredse betegnes det som af stor betydning, at Jordans kong Abdullah II har modtaget Israels præsident,. Shimon Peres, på den egyptiske valgdag, idet dette besøg sender et stærkt budskab om, at Jordan ikke vil trække sig tilbage fra båndene med Israel, til trods for den voksende islamiske politiske indflydelse i området.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mødet mellem de to mænd betegnes som “varmt, venligt og åbent”. På agendaen var regionale og bilaterale udviklinger, og hvordan man måske kan overvinde de forhindringer, som blokerer den diplomatiske proces mellem israelere og palestinensere.

Besøget, der var koordineret med statsminister Binyamin Netanyahu, fandt sted kort efter, at kong Abdullah i Ramallah på Vestbred-området var mødtes med den palestinensiske præsident, Mahmoud Abbas – og det er underforstået, at dette møde ikke ville have kunnet finde uden Israels godkendelse og koordinering.

En israelsk talsmand siger, at ved at modtage Peres på sit slot i Amman sender Abdullah et signal til USA og Vesten om, at Jordan er en moderat kraft i det meget omskiftelige Mellemøsten, og at kongeriget modstår tidevandet af politisdk islam, der breder sig over området.

Peres tog til Amman med helikopter. Mødet med kongen varede en time, så vendte han tilbage. Besøget blev holdt hemmeligt, indtil Peres var hjemme i Jerusalem.


Artiklen fortsætter efter annoncen: