Island første europæiske land der anerkender palestinensisk stat

Det islandske parlament har med 38 stemmer af tingets 63 stemt for anerkendelse af en palestinensisk stat – og det blev hermed, ifølge udenrigsminister Ossur Skarphedinsson, det første vesteuropæiske land der har gjort dette.Samtidig med denne afgørelse har parlamentet imidlertid opfordret israelere og palestinensere til at opnå en fredssaftale på basis af international lov og FN-resolutioner omdfattende gensidig anerkendelse af staterne Israel og Palestina.

I denne udtalelse anmodes alle sider om at ophøre med al vold, og den påminder om palestinensiske flygtninges ret til at vende tilbage til deres hjem.

Islands anerkendelse anses for et symbolsk skridt, mens Den palestinensiske Myndighed (PA) stræber efter en godkendelse på FN-plan.

I Israel bestrides det, at Island er det første vesteuopæiske land, der har anerkendt Israel, idet det oplyses, at såvel Malta som Cypern anerkendte staten Palestina, efter at PLO proklamerede en stat i november 1988.

En talsmand for det israelske udenrigsministerium siger, at det islandske skridt er “en skuffelse”, og at det blot vil “opmuntre palestinenserne til at undgå forhandlinger”. Talsmanden påpeger, at dette skridt ikke har megen betydning, idet Island ikke er medlem af EU, som har udtrykt sig imod en ensidig palestinensisk statsdannelse og går ind for en en genoptagelse af forhandlingerne.

Islands førstedame israeler
Der bor blot omkring 60 jøder i Island, og der er ingen synagoge eller noget jødisk center. Amerikansk-jødiske soldater på den amerikanske NATO-militærbase i Keflavik råder imidlertid over over et samlingssted kaldet “Templets Lys”. Jøder begyndte først at slå sig ned der i 1930’erne, hovedsagelig flygtninge fra Nazi-besatte lande i Euopa.

Det er nok et kuriosum, at Islands førstedame er en jødinde fra Israel – Dorrit Moussaieff, der er gift med Islands præsident, Olafur Ragnar Grimsson. Hun er datter af Shlomo Moussaieff, en jøde fra Bukhara, der lever i Tel Aviv, der har en stor samling af gamle smykker og antikviteter og regnes for en af de fremste på dette område. Mousaieff-familien er en del af langt dynasti af guldsmede – og en forfader skal have vævet Genghis Khans robe. Dorrit Moussaief, der giftede sig med Islands præsident i 2003, er født i Jerusalem og uddannet i England.