Ny regering skrotter KDs værdikommission

Skulle rejse folkelig debat om hvilke grundlæggende værdier, vi bygger vores samfund på.Selv om den ny kulturminister har skrottet den værdikommission, som KD fik gennemført under den tidligere regering, vil KD ikke give op.

Værdikommissionen bestod af Jens Gaardbo, journalist og direktør, Lene Andersen, forlægger og forfatter, Kristine Stricker Hestbech, sognepræst og foredragsholder,
Henrik Dahl, forfatter og samfundsdebattør, Elisabeth Dons Christensen, biskop over Ribe Stift og formand, Jørn Henrik Petersen, professor og forhenværende prorektor ved Syddansk Universitet, Iben Thranholm, teolog og journalist, Farshad Kholghi, skuespiller og samfundsdebattør, Rune Lykkeberg, journalist og redaktør, Søren Møller, landsformand for DGI, Per Schultz Jørgensen, børne- og familieforsker.

– Jeg insisterer på, at vi i Danmark får en folkelig værdidebat, som handler om andet end penge, siger KDs formand, Per Ørum.
– Derfor vil KD tage initiativ til at etablere en platform for Værdikommissionen i en eller anden form, som inkluderer højskolerne, efterskolerne, fagbevægelsen, medierne og andre aktører, som ser en mening i at lade borgerne komme til orde, siger Per Ørum Jørgensen.

Kulturradikale var imod

Da KD kom igennem med kravet om en værdikommission ved sidste års finanslov, blev det straks mødt af kritik fra de kulturradikale, bl.a. i Politiken.
Mens KD ønsker at bevare de oprindelige (kristne) danske værdier, har de kulturradikale historisk set altid forsøgt at nedbryde de traditionelle kristne normer og autoriteter. Derfor var de imod, at værdikommissionen fokuserede på værdierne.

Ærgerligt

– Jeg ærgrer mig naturligvis over, at den nye regering har nedlagt Værdikommission, som var kommet godt i gang med en bred folkelig debat, siger Kristendemokraternes formand.
– Værdikommissionen er borgernes talerør overfor politikerne, som kun taler om penge, siger Ørum og nævner, hvad kommissionen skulle se på:
– Emner som børns opvækst, den moderne livsstils påvirkning af vores liv og de nære fælleskabers betydning vejer åbenbart ikke tungt hos den nye regering.
Det er vigtigt, at vi i Danmark får en debat om de positive værdier i det danske samfund, siger Per Ørum Jørgensen.

Giver ikke op

Ørum tror, at flere af værdikommissionens medlemmer vil være indstillet på at fortsætte arbejdet, selv om de nu ikke længere er udpeget af regeringen og har kulturministeriet som sekretariat. KD vil forsøge at finde en anden platform. Det kunne fx være private fonde.
Henri.