Folkekirkerne i Herning gør mission vedkommende

Tre provstier i Herning og Ikast har fundet sammen om at gøre ydre mission mere nærværende.For dem, der er med i det, er ydre mission i fremmede lande meget spændende.
Derfor gælder det om at engagere kirkegængerne i mission. Og derfor har alle sognene i tre provstier i Herning og Ikast lavet et fælles projekt, som kaldes ”Kirke til kirke”.
Der er fremstillet en flot projektmappe, som også er lagt ud på internettet under provstiet.
Her kan sognene finde sig et passende projekt fra et af de deltagende missionsselskaber, som de vil støtte. (Det er Danmission, Mission Afrika, Afrika InTouch, BDM, Dansk Ethioper Mission og Spedalskhedsmissionen.)

Studierejser

Men det handler ikke blot om at give penge. Der arrangeres også studieture til bl.a. Nigeria og Bangladesh. Der sker også udveksling, hvor kristne fra u-landene kommer hertil. Der udsendes volontører – og ikke mindste seniorvolontører, som kan vende hjem og fortælle personligt og engageret om alt det spændende, de har oplevet og hjulpet med derude.
Her i adventstiden kan sognene fx også benytte en adventskalender fra Mission Afrika til mini-konfirmander og børnearbejde.
Primus motor i provsti-projektet er især Jens Kristian Egedal.
Han har tidligere været missionær i Bangladesh sammen med sin kone Ruth. Han er en af de tre kontaktpersoner, som sognene kan benytte sig af. De to andre er Lindvig Osmundsen og Gert-Oluf Schwarz Lausten.
Faktisk har sognene helt siden 1996 haft et samarbejde om Ydre Mission. Og der har altid været stor interesse for mission i den 3. verden i Herning-Ikast området.
Henri