Krifa: HK lyver og vildleder

Fagforeningen HK har netop udsendt et nyhedsbrev om, at Kristelig Fagbevægelse skulle have tabt en højesteretsdom.Det skulle vise, at Kristelig Fagforening ikke kan føre sager for sine kunder ved de civile domstole.
– Men HK lyver, for den omtalte højesteretssag er ikke ført af Kristelig Fagforening og har intet med os at gøre, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.
– HK vildleder, når de udlægger højesteretsdommen, som om den skulle betyde, at vi ikke føre sager for vores kunder ved de civile domstole. Det kan vi, og det gør vi jo hele tiden.
Henri.