Ny underviser på MF

Menighedsfakultetets bestyrelse har med virkning fra 1.11.11. ansat cand. theol. Klaus Vibe som kandidatstipendiat i Ny Testamente på 50 % tid.
Klaus Vibe arbejder på en ph.d.-opgave med titlen: ”En undersøgelse af 4. Makkabæerbogs, Filons og Paulus’ beskrivelse af sindets fornyelse”.
Klaus Vibe er siden september 2010 indskrevet som ph.d.-studerende i Ny Testamente ved Det Teologiske Menighedsfakultet i Oslo og er nu altså tillige halvtidsansat på Menighedsfakultetet i Århus.
Klaus Vibe er ikke kun fortrolig med akademisk forskning, idet han gennem bl.a. en syv års ansættelse som studentersekretær i Kristeligt Forbund for Studerende har samlet praktisk teologisk erfaring i discipliner som forkyndelse, sjælesorg og ledelse. Det er således en teolog med stor spændvidde, som Menighedsfakultetet har ansat, hvilket er af stor værdi i kandidatstipendiatens undervisning af teologistuderende fremover.
Privat er Klaus gift med lægen Connie Vibe, og parret har tre børn.