Metodistbiskop fyldte rundt

Fredag den 18. november fyldte metodistbiskoppen for hele Norden, Christian Alsted, 50. Det fejredes med en reception i Jerusalemskirken i København.
– Den dreng har en ganske særlig åbenhed og interesse for det religiøse, sagde Christian Alsteds morfar, da han afsluttede folkeskolen. Og kun 20 år gammel blev kaldet så stærkt, at han påbegyndte sine teologiske studier på Metodistkirkens præsteseminarium i Gøteborg.
Allerede i studieårene var han stærkt engageret i kirkens ungdomsarbejde. Han blev præst i Esbjerg og formand for ungdomsarbejdet i Danmark. Og i dag fylder Christian Alsted 50 år som biskop over Norden og de Baltiske lande.
Alsted har altid lagt vægt på arbejdet med gudstjenesten og dens stadige fornyelse. Gospelmusikken havde gjort sit indtog igennem 1980’erne, men det skyldtes i høj grad hans lederskab, at gospelkorene fik en helt anden plads i kirkens liv, og at Copenhagen Gospel Festival voksede til at give ekko i hele landet. Han er en markant prædikant med stor gennemslagskraft. Christian Alsted er gift og har tre voksne børn.