Afrikansk kristendom er fremtiden

Sådan lød konklusionen, da Mission Afrika i anledning af sit jubilæum medvirkede ved konference om afrikansk teologi og mission.
Vi kommer alle til at stifte bekendtskab med afrikansk kristendom før eller siden.

De afrikanske gæster ved Sudanmissionens 100-års jubilæum (idag Mission Afrika) var på sightseeing i Aarhus – bl.a. i domkirken, som de her står udenfor.

Sådan var konklusionen i det fyldte auditorium, da Mission Afrika i samarbejde med Aarhus Universitet og Dansk Missionsråd afholdt international teologisk konference i Aarhus om afrikansk teologi og mission.
Auditoriet var fyldt helt op, da repræsentanter for missionsorganisationer, teologiske uddannelser og andre med særlig interesse for mission og teologi onsdag den 16. november deltog i et teologisk seminar ved Aarhus Universitet.

Tyngdepunkt er flyttet

Seminaret blev holdt i anledning af Mission Afrikas 100 års jubilæum, og oplægsholderne berørte, foruden Mission Afrikas historie, udfordringer inden for nyere tids missions- og udviklingsarbejde.
Kristendommen er i hastig vækst mange steder i verden, bl.a. i Afrika, mens den oplever stor tilbagegang i den vestlige verden. Kristendommens tyngdepunkt er flyttet fra den vestlige verden til den sydlige halvkugle, hvilket betyder, at den vestlige kirke dels udfordres på sin teologi, dels udfordres som værende et missionsområde.

Missionærer til Danmark

I dag sender afrikanske lande missionærer til Europa. Ade Olushola, der er præst i RCCG (Redeemed Christian Church of God) i Skandinavien kunne således fortælle, hvordan kirker i Nigeria støtter etableringen af kirker i Danmark. RCCG er i Skandinavien er vokset fra 1 til over 30 kirker over de sidste 20 år.
Ifølge professor og dr. teol. Viggo Mortensen vil afrikansk kristendom komme til at præge kristen tænkning globalt. I begyndelsen af det tyvende århundrede var kristendommen defineret af hvide fra Vesten – også i Afrika og andre steder i verden. I dag er kristendommen, med rod i mange kulturer, mere farverig.
Ved arrangementet deltog Mission Afrikas jubilæumsgæster fra forskellige afrikanske lande. Men det var ikke det eneste, de havde på programmet.

Danske forhold gjorde indtryk på gæster

Torsdag den 17. november bød på rundvisning hos biskop, i domkirken og på rådhuset i Aarhus.
Hos biskop Kjeld Holm fik gæsterne indblik i danske forhold og den seneste kirkepolitiske udvikling. Det gjorde stort indtryk på de afrikanske gæster, at flere kirker i yderområder står over for lukning, og ideen om afrikanske missionærer blev luftet.
Ærkebiskop Nemuel Babba fortalte, hvordan kirken i Nigeria gør en aktiv indsats i samfundet og forsøger at få politikerne i tale.
Flere kirker opretter på lokalt niveau skoler og klinikker mm. og forsøger gennem ungdoms- og kvindearbejde at gøre en aktiv indsats for at skubbe på for en positiv forandring.
Eva